got mit uns

Polacy katolicy. Obywatele kraju, w którym królem jest Jezus Chrystus. Jak mogło się wydarzyć, że bóg był z nazistami napadając na polskę? Czy macie pojęcie, że w czasie wojny na proporcach był napis "Honor i Ojczyzna" bo bóg był z nazistami?

Kto z was wie, że z dniem 1 września 1939 roku na Polskę wraz z Hitlerem napadł katolicki ksiądz? Owszem, Polskę najechał Hitler, który był zresztą chrześcijaninem. Ale tego się nie podkreśla w szkole. Nikt wam tego nie powie. Nie powiedzą też, że Hitler popierany był przez cały Kościół katolicki, który uzasadniał napaść na Polskę. A przecież wiedza historyczna powinna być rzetelna. Zatem dowiadujemy się, że napadł nas Hitler, a po dwóch tygodniach Stalin. Z narracji ogólnej dowiecie się, że obaj to ateiści. Co jest bzdurą ale przecież wierni nie potrzebują nigdy faktów. Hitler był gorliwym katolikiem, a Stalin był wychowany przez jezuitów, najbardziej radykalny zakon chrześcijański. 

Czy kiedykolwiek w szkole powiedziano wam, że w pierwszym dniu wojny napadła na nas wraz z Hitlerem katolcko-faszystowska (tak, był taki ustrój i wciąż w zasadzie jest. Polska dziś jest takim ustrojem) Słowacja? Ta Słowacja, na której czele stał katolicki ksiądz Tiso? Który to również wysłal wszystkich swoich żydowskich obywateli do Auschwitz na śmierć? Oczywiście, że nikt wam tego nie powie. Prawda przecież się nie liczy. Liczy się walka o wizerunek Kościoła katolcikiego. Fałszywy ale kogo to obchodzi. Tego zbrodniarza przeciw ludzkości skazanego na śmierć, Kościół katolicki bronił zresztą do ostatniego dnia jego życia.

Pepież, który rządzi instytucją reprezentującą boga chrześcijańskiego w 1939 roku w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie, lecz między innymi w krótkich spódnicach pań. To jego problem, a Hitlera popiera.

20 października 1939 roku Pius XII wyraża poparcie dla hitlerowskiej napaści na Polskę. Papież uznał ją za "walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw,którymi Bóg obdarzył ludzkość."

W 1945 rok ten sam papież w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym między innymi katów Polskiego narodu. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną.

Rok póżniej, w 1946 tuż po wojnie, studenci wydziału prawa Uniwersytetu w Cardiff, rozważają, czy Pius XII powinien zasiąść na ławie oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze za całokształt prohitlerowskiej polityki Watykanu w okresie 2 wojny światowej. Tak się nie dzieje, a w jakiś dziwny i niezrozumiały sposób bóg wraca do Polski i dziś hasłem przewodnim na proporcach, a nawet narzuconym wszystkim na paszportach (wbrew konstytucji) staje się "bóg, honor, ojczyzna"

Jeśli nazizm jest reżimem ateistycznym to dlaczego w pierwszym rozdziale "Mein Kampf" hitler pisze, że niszcząc żydów wypełnia boski plan i boską wolę? Dlaczego przysięga hitlera, którą musiał złożyć każdy oficer armii czyniąc z hitlera półboga, brzmi: "w imię wszechmogącego boga, przysięgam, że będę lojalnie służył fuhlerowi"? Dlaczego na klamrze pasa każdego nazistowskiego żołnierza, było napisane "gott mit uns" czyli bóg jest z nami. Jak to jest, że pierwsza międzynarodowa umowa, którą zawarli narodowi socjaliści, była umową z Watykanem i polegała na wymianie kontroli politycznej na katolicką kontrolę nad systemem niemieckiej edukacji. Jak to jest, że kościół katolicki co roku celebrował urodziny Hitlera, aż do momentu gdy demokracja zakończyła ten obrzydliwy system.

Pewien chrześcijanin H.G. Wells popełnił książkę "New Republic" Jakże zbieżny z nowym porządkiem Hitlera i nowym porządkiem polskiego kandydata na prezydenta z 2020 roku, pewnego katolickiego nacjonalisty -Bosaka

New Republic ilustruje nam szokującą wolę przemian: A co Nowa Republika uczyni z rasami niższymi? Jak poradzi sobie z czarnymi [...] żółtymi [...] żydami? Czy te chmary czarnych, brązowych, brudnobiałych czy żółtych nadadzą się do nowych porządków? No cóż, świat jest światem, a nie instytucją charytatywną i moim zdaniem oni będą musieli zniknąć [...] System etyczny zaś ludzi Nowej Republiki, etyka, która rządzić będzie światowym państwem, ukształtowana będzie tak, by sprzyjać przede wszystkim rozmnażaniu tego, co najlepsze, najwydajniejsze i najpiękniejsze w całej ludzkiej rasie - pięknym i silnym ciałom, czystym i potężnym umysłom. [...] Jak dotąd natura wynalazła tylko jedną metodę kształtowania świata, dzięki której słabość nie wyradza się w słabość. Tą metodą jest śmierć [...] Obywatelom Nowej Republiki [...] przyświecać będą ideały, za które warto zabić.

Te słowa zapisane zostały w roku 1902. W swoich czasach Wells powszechnie uchodził za postępowca. Na przełomie wieków taka argumentacja nie wzbudziłaby żadnych poważnych zastrzeżeń. Okazuje się, że dla przykładu na dziś dzień w Polsce tego typu argumentacja wypowiedziana przez rząd czy też Kościół katolicki zostałaby przynajmniej w połowie społeczeńswa przyjęta z wiwatem. Zresztą tak się przecież juz dzieje. Jedyni słyszni Polacy to patrioci i katolicy czyli wyznawcy ograniczających doktryn. Patriotyzm czy katolicyzm to ślepe oddanie pewnej sprawie, u której podwalin stoi nasza odmienność w formie oczywiście naszej wyjątkowości i lepszości.

W bezpośredniej przyszłości po "New Republic" mamy Hitlera, Tiso, Stalina, którzy jakkolwiek potworni mogą nam się wydawać, nie odstawali od swoich czasów tak bardzo, jak chcemy to widzieć dziś. Dziś (kwiecień 2022) mamy Putina. Obok Kaczyńskiego, Erdogana, Orbana. Wszyscy to zasymilowani trwale z religią faszyści.

 

W roku 1920 Adolf Hitler miał już lat trzydzieści jeden. Jego ówczesny bliski współpracownik (a potem zastępca Fuhrera) tak napisał wówczas w liście do premiera Bawarii: „Osobiście znam pana Hitlera i blisko z nim współpracuję. Mogę zaręczyć o jego wielkim charakterze i równie głębokiej dobroci. Poza tym to człowiek wierzący i dobry katolik" 

Goering oznajmił, iż „Tylko katolik mógł zjednoczyć Niemcy".

Przemawiając w Berlinie w roku 1933, Adolf Hitler powiedział: „Jesteśmy głęboko przekonani, że ludzie chcą i potrzebują wiary. Dlatego właśnie podjęliśmy walkę z ruchem ateistycznym i nie są to tylko puste deklaracje — wyplenimy go z korzeniami"

Dzisiejsza retoryka Kaczyńskiego, prezydenta marionetki Dudy oraz w zasadzie całego rządu jest identyczna. Aby skrócić myśl zacytuję Aktora Janusza Gajosa, który w sierpniu 2020 roku powiedzial na forum o Kaczyńskim "Mały człowiek jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części. To jest zbrodnia. Znamy takie przykłady z historii. W ten sposób powstawały najgorsze sprawy na świecie. Tak powstawało to, co później nazwano hitleryzmem. To takie ordynarne wskazywanie jedną ręką. Jest ci źle? Powiem ci dlaczego: bo ten cię okrada. To straszne, ale działa. Logika, od której włos się jeży na głowie" 

Hitler jeszcze w roku 1941 oświadczył swojemu adiutantowi, generałowi Gerhardowi Engelowi, że „zawsze pozostanie katolikiem". Hitler pozostawał pod silnym wpływem doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza gdy pomyślimy o długiej w tej wierze tradycji oskarżania Żydów o zabicie Chrystusa.

W jednym z monachijskich wystąpień z roku 1923 Hitler powiedział: „Pierwsze, co musimy zrobić, to ocalić [Niemcy] przed Żydami, którzy doprowadzają nasz kraj do ruiny [...] Musimy ocalić Niemcy przed cierpieniem, jakiego zaznał Ten, który oddał ducha na Krzyżu"

John Toland, autor Adolf Hitler: The Definitive Biography, tak opisuje religijne motywacje zarządzonego przez Fuhrera Hitler mimo jawnie okazywanej niechęci do rzymskokatolickiej hierarchii był jej wiernym uczniem w sensie przekonania, że Żydzi ponoszą winę za zabicie Boga. Ich eksterminacja nie była zatem dla niego czynem sprzecznym z sumieniem, on bowiem w sumieniu swoim działał jako karząca ręka boskiej sprawiedliwości."

Jak pisze Rychard Dawkins "Zajadłym antysemitą był też Marcin Luter, który na Sejmie w Wormacji oświadczył: Wszyscy Żydzi powinni zostać wyrzuceni z Rzeszy. Luter napisał zresztą całą książkę o kwestii żydowskiej (O Żydach i ich kłamstwach) i wiele wskazuje, że Hitler znał to „dzieło" — Luter określił tam żydów jako „plemię żmijowe", a tej samej frazy użył Hitler w swojej słynnej mowie z 1922 roku, w której zresztą wiele razy określał się mianem chrześcijanina: Moje uczucia jako chrześcijanina wiodą mnie do mojego Pana i Zbawcy, w którym dostrzegam wielkiego wojownika. Wiodą mnie ku człowiekowi, który -  choć samotny i otoczony kilkoma zaledwie uczniami -  rozpoznał, czym są Żydzi i wezwał ludzi do walki z nimi. Z bezgraniczną miłością jako człowiek i chrześcijanin czytam te słowa Pisma, które ukazują Pana w całej Jego potędze, gdy wreszcie powstał i biczem wygnał ze świątyni całe to plemię żmijowe. Jakże wspaniała była Jego walka o świat wolny od żydowskiej trucizny. Dziś, po dwóch tysiącach lat, w najgłębszych porywach mego serca z niezgłębioną pewnością wiem, iż właśnie po to On przelał swą krew na Krzyżu. Oczywiście równie dobrze Hitler mógł wziąć „plemię żmijowe" nie od Lutra, a bezpośrednio z Ewangelii  Mateusza (3,7), skąd zapewne zaczerpnął je sam Luter. Jeśli zaś ktoś chciałby więcej dowodów, że prześladowania Żydów były dla Hitlera realizacją bożego planu, to przyszły Fuhrer wprost mówi o tym w Mein Kampf: „I odtąd właśnie uwierzyłem, że działam zgodnie z wolą Wszechmocnego Stwórcy, że broniąc się przed Żydami, spełniam dzieło Boże".

To słowa z roku 1925. To samo powtórzył Hitler, przemawiając w Reichstagu w 1938, i to samo powtarzał aż do śmierci.

Te przerażające czyny popełniali jego żołnierze oraz oficerowie i większość z nich bez wątpienia była chrześcijanami, a to właśnie powszechność chrześcijaństwa w narodzie niemieckim ma podstawowe znaczenie dla hipotezy, której chcę tu dowieść, hipotezy wyjaśniającej hipokryzję Hitlera w kwestiach religijnych. Może na przykład Fuhrer uznał, że musi publicznie okazywać przywiązanie do religii chrześcijańskiej, gdyż w przeciwnym razie jego reżim nie uzyska poparcia od Kościoła? Jest bowiem faktem, iż poparcie takie, i to na wiele sposobów, narodowi socjaliści otrzymali, choćby przez fakt, iż papież Pius IX nigdy publicznie nazizmu nie potępił, co do dziś jest dla Kościoła rzymskokatolickiego źródłem poważnej konsternacji. Mamy zatem dwie możliwości — albo Hitler szczerze deklarował swoją religijność, albo udawał, by (co mu się powiodło) zapewnić sobie współpracę niemieckich chrześcijan i niemieckiego Kościoła. W obu przypadkach trudno uznać, że niewyobrażalne zło hitleryzmu w jakikolwiek sposób może być wyprowadzane z ateizmu wodza nazistów." (Richard Dawkins)

 

- 27 października 1928 roku, Hitler oświadcza "Nie tolerujemy w naszych szeregach nikogo, kto zwalcza idee chrześcijaństwa"

- Przemawiając w Berlinie w roku 1933, Adolf Hitler powiedział: „Jesteśmy głęboko przekonani, że ludzie chcą i potrzebują wiary. Dlatego właśnie podjęliśmy walkę z ruchem ateistycznym i nie są to tylko puste deklaracje — wyplenimy go z korzeniami"

- W raporcie Martina Bormana spisanym 2 października 1940 roku Hitler daje upusty swojej prześladowczej ideologii, która go stworzyła "Polakom nie będzie wolno podnieść się na wyższy stopień, ponieważ staliby się natychmiast komunistami. Dlatego jest rzeczą zupełnie właściwą ażeby Polska zachowała swój katolicyzm. Polscy księża będą dostawali od nas żywność, będą natomiast w zamian prowadzili swe owieczki w kierunku wyznaczonym przez nas. Księża będą przez nas opłacani i będą wygłaszać kazania według naszych życzeń. Księża powinni trzymać Polaków w głupocie i ciemnocie, co całkowicie odpowiada naszym interesom. Podniesienie Polaków na wyższy stopień intelektualny równałoby się utracie siły roboczej, której potrzebujemy"

Polaku roku 2020, czy wiesz, że według badań z Michigan State University przeprowadzonych na 63 nacjach wskazano, że Polacy znajdują się wśród pięciu najmniej empatycznych narodów świata. Skoro nie ma w nas empatii to tym bardziej nie ma w nas czułości, która jest podstawą dobra. Badanie zostało opisane jako najszersze i najbardziej obrazowe badanie empatii w historii. Samą empatię naukowcy zdefiniowali jako umiejętność współczucia innym, tendencję do wyobrażania sobie cudzego punktu widzenia, umiejętność tworzenia bliskich, stałych relacji z innymi oraz skłonność do działania zespołowego.

Więc cebulactwo, cynizm broniących pedofilów prokuratorów, obłuda ministrów, nienawiść do przyrody, wegan, wegetarian, wszelkich innych. Niepojętne złodziejstwo na wyższych i niższych szczeblach. Traktowanie kelnerek jak służących, czy też ekspedientek w sklepie. Wieczne naburmuszenie, szykanowanie innych zamiast bycie obrońcą. Powszechne donosicielstwo. Życzenie innym jak najgorzej, zawisć i zazdrość. Satysfakcja z czyjegoś nieszczęścia, jest wyjątkową domeną Polaków.

Wszak jesteśmy kołtuniarzami i warchołami. Tak jak całe wieki kształcili nas jezuici czy proboszczowie i organiści tak i dziś moralność oraz światopogląd, czy też naukę o świecie i wszechświecie czerpiemy z tego samego zabobonnego żródła. Sposób traktowania innych ludzi czy stworzeń czerpiemy od Kościoła katolickiego, który jest najbardziej zbrodniczą i nienawistną instytucją wobec innych ludzi (nie zgadzających sie z jego tezami) i zwierząt. Uczy nas tego wszystkiego zabobonny kapłan, który w Poslce juz dziś naprawdę wyjątkowo wiedzie prymat nad innymi. Pozwala mu na to wladza ale godzicie się na to wy, przyjmując jego brudną "prawdę" bez żadnej krytyki. On uczy wiary, ponieważ nie jest w stanie pomóc w znalezieniu prawdy. Sam nie wie, czym jest prawda. Wiara to największa przeszkoda dla poszukujących prawdy.

Strażnik zabobonu, kierujący się moralnością sprzed niemal 3500 lat i głoszący najbardziej zbrodniczą doktrynę w dziejach jest dziś autorytetem, seksuologiem oraz psychiatrą. Człowiek nigdy nie mający rodziny ani nawet ochoty na nią mówi jak postępować w rodzinie. Człowiek, którego światopogląd opiera sie na zabobonach głosi tezy o świecie i wszechświecie.

 

 

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__

Zaloguj się