Tradycja chrześcijańska

 Słowianie Pomorscy: "U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i złodziei; u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii!U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk"

 

 Każdego niemal dnia słyszę " wartości na których opiera się europejska cywilizacja" czy od polityków, kapłanów czy też od wierzących.

Owymi wartościami są oczywiście niejakie wartości chrześcijańskie, o których pisałem już wiele razy. Czyli bezwartości.

https://www.poganin.eu/antyteizm/antyteizm

 

 

Demagogia ta brzmi dla każdego chcącego jedynie wierzyć nad wyraz pięknie; europie nadało wartość chrześcijaństwo. Rozwijając myśl w takim środowisku, możemy dodać, że od tej pory europa nie jest dzika i pogańska lecz oświecona pod patronem krzyża. 

Czyli człowiek europejski ma boga miłosiernego, jego syna zbawiciela jeszcze bardziej dobrego i od tej pory ten oddany bogu europejski człowiek jest czymś abolutnie najlepszym. Jest chrześcijaninem. I to słowo powinno przyprawiać go o dumę. Ma oczywiście zapomnieć, że to słowo przyprawiło jego przodków o śmierć w męczarniach.

 

Aż dudni w głowie nadzieja, że taki człowiek, z takim bogiem będzie czynił dobro. Nie będzie morderstw, nie będzie prześladowań, nie będzie okrucieństwa. Wszak jezus kazał miłować drugiego człowieka. W myśl chrześcijaństwa wszystko co bylo dotychczas to okropny, prymitywny świat bez boga, świat zła i okrucieństw. Nie bez powodu zakopywało się wiedzę o antyku po nastaniu chrześcijaństwa. O antyku, przed którym to chrześcijaństwo powinno klękać.

 

Więc co poszło nie tak, że po przyjęciu tej wartości człowiek dokonał największego barbarzyństwa w dziejach ludzkości?

Czy tak miało być? Czy to jest własnie ta WARTOŚĆ chrześcijaństwa?

 

Ludzie, którzy w to wierzą i Ci którzy to głoszą zwyczajnie mają niedostateczny z historii. Pominę w tym artukule kwestię idei tej doktryny. 

Gwoli wstępu uczynię poniższych kilka zdań: cywlizacja europejska byłaby lepsza będąc pogańska. Ba, byłaby lepsza będąc jakakolwiek ale nie chrześciajńska.

Nazywanie tego co chrześcijaństwo przyniosło europie i siłą rzeczy światu, wartościami jest obrazą dla tego słowa.

 

Nie można mawiać o chrześcijaństwie jakow wartości dla europy i w ogóle dla świata. Odrzucając nawet część ideologiczną, którą się zająłem wiele razy, wystarczy skupić się na aspekcie historycznym czyli na tym co uczyniło chrześcijaństwo. Czyli na faktach.

 

Przywołam tu artykul niejakiego Maestro. Jest wystarczajaco wyczerpujący więc nie widzę powodu się powtarzać.

 

 

 

"ZARYS HISTORYCZNY


   Patrzymy z wielką litością na wszystkie sceny niedorzeczności i okropności; i nie znajduje ich ani u Rzymian, ani u Greków, ani u barbarzyńców.

Widzimy tu owoc najnikczemniejszego zabobonu, jaki kiedykolwiek ogłupiał ludzi; chrześcijaństwa.


Jeszcze nie tak dawno wyszliśmy z tych okropnych ciemności. Ale i tak jeszcze i do chwili obecnej wszystko nie jest nam dostatecznie rozjaśnione. 


Irlandia już nie ujrzy, jak jej ,,obywatele katolicy'' przez dwa miesiące ofiarowują Bogu ,,obywateli protestantów'', grzebiąc ich żywcem, wieszając matki na szubienicach, przywiązując córki matkom do szyi i patrzą, jak one razem oddają ducha, otwierając brzuchy ciężarnych kobiet, aby wyciągnąć na pół ukształtowane dzieci i dać je na pożarcie wieprzom i psom, wkładają sztylet w rękę skrępowanych więźniów i kierują ich ramię w pierś żon, ojców, matek, córek, w mniemaniu, że czynią z nich zbrodniarzy, matkobójców, czy dzieciobójców, że wycinając w pień wszystkich skazują tym samym wszystkich na wieczne potępienie.


A przecież chrześcijaństwo miało być lepsze od pogaństwa.

 

Jednakże w całej historii kościoła poznajemy okrutnych biskupów, rozwiązłych papieży czy żądnych władzy patriarchów. Wszystkich wiernych jednej doktrynie. Tendencją religii chrześcijańskiej, która spowodowała największą ilość masakr, było jej dążenie do stania się religią uniwersalną."

I powiedziałbym nawet że - totalitarną - obejmującą wszystkie dziedziny życia i wszystkich ludzi zamieszkujących obszar chrześcijańskiego „imperium".

Jeśli chrześcijaństwo miało być lepsze niż pogaństwo, to dlaczego w ciągu wieków popełniło tak wiele okrucieństw?

 

Dlaczego na rozkaz Kościoła skazano na śmierć ponad 9 milionów czarownic, w większości starych kobiet? W żadnej innej części świata nie prowadzono krwawszych wojen i żadna inna część świata nie była miejscem wojen niosących większe spustoszenie, jak te, które początek brały na chrześcijańskim zachodzie.

Dlaczego konkwistadorzy w ciągu 40 lat ewangelizacji Ameryki Południowej wymordowali ponad 60 milionów Indian? Dlaczego Kościół katolicki krzewił i nadal krzewi antysemityzm?

Dlaczego w barbarzyńskim chrześcijaństwie, blisko powiązanym ze świecką polityką, władzę dzierżyli ludzie, których doczesne aspiracje miały mało wspólnego z duchem czy nawet z frazeologią chrześcijaństwa?

 


Od IV wieku chrześcijaństwo stało się religią nie tylko maluczkich, ale przede wszystkim kościołem i organizacją ,,wielkich tego świata''.

Od czasów Konstantyna Wielkiego hierarchia Kościoła, działając wspólnie z administracją cesarstwa była jedną z głównych sił podtrzymujących ustrój niewolniczy.

 

Państwo pomagało Kościołowi w trzebieniu heretyków, a kościół wspierał państwo w zwalczaniu rozmaitych niezadowolonych ze swego losu rebeliantów, heretyków.

Żądne chciwej władzy chrześcijaństwo nie wahało się na przestrzeni dziejów zachodu używać wszelkiej przemocy, gdy przychodziło forsować własną doktrynę wbrew oporowi stawianemu przez tych, którzy wiary chrześcijańskiej nie podzielali". Religijne hasła często były tylko pretekstem, a prawdziwe motywacje - zupełnie nie sakralne czyli takie jak ; zgarnięcie ziem, mienia, łamanie oporu wobec władzy - ale nie wobec Pana Boga !


Teologiczne hasła kościoła często służyły mu wyłącznie jako zasłona dymna dla rozgrywek czysto politycznych; kościół nieustannie walczył o władzę i bogactwo aż do dzisiaj. I nic się w tej materii nie zmienilo.
Być może przybrało bardziej zakamuflowane i skryte formy działania.


Przyjrzyjmy się z nieco innej strony kościołowi chrześcijaństwa na przestrzeni ponad tysiąca lat aż do dnia dzisiejszego. Można dojść do bardzo ciekawych i zastanawiających wniosków i refleksji.


BARBAŻYŃSKA I KRWAWA CHRONOLOGIA

178 r. - Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie i modyfikowanie treści Ewangelii, które i tak, w jego opinii, dalej są pełne sprzeczności. ('Przepisywali i przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało na odparcie zarzutów.
II w. - Wyznawcy chrystianizmu zaczynają głosić nauki o wiecznym dziewictwie Maryi. Wcześniej nikt o tym nie słyszał.

III w. - Przez wprowadzenie ordynacji ustanawia się "stan duchowny". Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików - przedtem wszyscy byli równi, będąc jednocześnie wyznawcami i kapłanami.


220 r. - Przyjęto dogmat o konieczności wykonania pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia. Chrzest okazał się niewystarczający.


250 r. - Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.


IV w. - Św. Augustyn (twórca pierwszej doktryny filozoficznej kościoła katolickiego) naucza, że niewolnictwo to stan zgodny z naturą (czyli odwrotnie niż prawnicy i myśliciele rzymscy) i przekonuje niewolników chrześcijańskich, że ich położenie jest zgodne z wolą Bożą.

Jednocześnie karci 'nieuświadomionych" chrześcijan stanu niewolnego powołujących się na Stary Testament (który przewidywał wyzwolenie po sześciu latach niewoli). Panom zaś mówi o doczesnym pożytku z Kościoła, który w taki sposób wpływa na świadomość niewolników (In Psalmos 124, 7).


POWSTANIE RELIGII KATOLICKIEJ :
312 r. - Bitwa pod mostem mulwijskim, w której Cesarz Konstantyn zwyciężył i zabił Maksencjusza. Z powodu wizji sennej, którą ujrzał przed bitwą Konstanty (miał wygrać dzięki symbolowi krzyża), rok później wydał edykt mediolański zrównujący religię chrześcijańską z religiami pogańskimi.
314 r. - Uchwalono ekskomunikę dla dezerterów. Dotąd kościoły chrześcijańskie zabraniały zabijania nawet w obronie koniecznej.
319 r.- Cesarz Konstantyn ustanowił prawo zwalniające kler od płacenia podatków,
321 r. - Rzymski Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.
325 r. - Sobór nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanych naukami księdza Arrio z Aleksandrii (który głosił że Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy) ustala się że przysłany na ziemię Jezus i Bóg, który go przysłał, to ta sama osoba. Zostaje wprowadzona wiara w Dwójcę Świętą. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitrę.

Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy.
Boże Narodzenie.


Narodziny Jezusa (6 stycznia) by wyprzeć z rynku konkurencyjnego Mitrę zostają przesunięte na 25 grudnia (narodziny Mitry).

W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich, chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibę Kościoła katolickiego (późniejszy Lateran). Nowe kościoły stawiane są w miejscach kultu Mitry. (Podziemne sanktuaria Mitry można dziś zwiedzać min. pod kościołem Santa Prisca i San Clemente) .

Występowanie wyraźnych podobieństw do mitryzmu, ojcowie chrześcijaństwa tłumaczą działalnością diabla. Podstawą kultu Mitry była wiara w nieśmiertelność duszy oraz 10 podobnych do żydowskich przykazań. Mitrze poświęcano chleb i wino lub wodę (oraz ofiary ze zwierząt) a jego wyznawcy łączyli się w gminy, na czele których stali ojcowie. W odrożnieniu od chrześcijan wyznawcy Mitry nie uważali niewolnictwa za stan zgodny z wolą Bożą, lecz skutek przemocy.

355 r. - biskupi uwolnieni spod nadzoru sądów świeckich,
357 - Rzym wprowadza podatek od wyzwalanych niewolników. W odpowiedzi biskupi wydaja zakaz wyzwalania niewolników stanowiących własność Kościoła. Kapłani wprawdzie nadal wieszczą niewolnikom perspektywę szczęśliwego życia pozagrobowego, ale mogą na nie liczyć tylko niewolnicy posłuszni i ulegli. Kary dla nieposłusznych niewolników przewidywało Objawienie Piotra (w II i III w. przez chrześcijan uważane za pismo kanoniczne), które zapowiadało, że tacy "będą niespokojnie gryźć się w język i cierpieć od wiecznego ognia" (Ap. P 11). Oraz nauka dwunastu apostołów która poucza niewolników, aby odnosili się do swych panów tak jak do samego Boga oraz aby okazywali im "pokorę i bojaźń" (Didache 4, 11).
364 r. - Na synodzie w Laodycei Kościół zabronił świętowania soboty. "Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu; (..) Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu, zostaną odłączeni od Chrystusa" (Kanon XXIX) (C. J. Hefele, History of the Councils of the Church).
380 r. - po wstąpieniu na tron cesarski Teodozjusza I, chrześcijaństwo staje się oficjalną religią Imperium, zaś Kościół organizacją polityczną, zawsze popierającą działania Cesarzy. Kościół rzymski staje się podporą istniejącego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego, mimo że przez wielu chrześcijan było to uznane za odstępstwo od zasad głoszonych przez Jezusa i tradycję apostolską.
388 r. - zakaz wszelkich dysput na tematy religijne!!!


Trójca Święta.
381r. - Na soborze w Konstantynopolu cesarz Teodozjusz do "Dwójcy Świętej" dołącza trzecią osobę tzw." Ducha Świętego". Mamy świętą trójce.
382 r. - Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Kościoła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi: "kościół rzymski został wywyższony ponad wszystkie kościoły. Przez Boga". Dotąd nie istniał jeden, wielki Kościół katolicki, tylko wiele pomniejszych kościołów chrześcijańskich, nieraz konkurujących ze sobą. Cesarz zyskuje pośrednio władze nad wszystkimi chrześcijanami.
385 r. - Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.
390 i 393 r. - Synody w Hipponie i Kartaginie dobierają odpowiednie ewangelie i podania tworząc kanon "Pisma Świętego".
391 r. - W Aleksandrii w największej na Ziemi bibliotece, w której od stuleci przechowywano około 700 000 starożytnych zwojów, katolicy spalili 'niechrześcijańskie' pisma i księgi. Wkrótce zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów. Zastój spowodowany działaniami świętego kościoła zahamował rozwój cywilizacji i opóźnił postęp naukowy o tysiąc pięćset lat.

 

IV w. - Pierwsza uroczystość Wszystkich Świętych zainicjowana przez kościół w Antiochii.


IV w. - Początek okresu mordowania pogan i plądrowania ich świątyń przez chrześcijan podjudzanych przez biskupów, opatów i mnichów. W 347 r. Ojciec Kościoła Firmicus Maternus zachęca władców: "Niechaj ogień mennicy albo płomień pieca hutniczego roztopi posągi owych bożków, obróćcie wszystkie dary wotywne na swój pożytek i przejmijcie je na własność. Po zniszczeniu świątyń zostaniecie przez Boga wywyższeni".
431 r. - Sobór w Efezie potwierdza zasadę wiary w boską naturę Jezusa i uznaje że człowiek urodził Boga. Xristo Tokos - Matka Chrystusa - zostaje zastąpione na Teo Tokos - Boga Rodzica.
Powstanie Watykanu i papiestwa
449 r. - Cesarz Leon I umacniając swoją władzę nad chrześcijanami wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami. Dotąd istniało wiele rozproszonych tez o prymacie, a każdy biskup większego miasta nazywany był papieżem, czyli "papa".
Vw. - św. Augustyn twierdzi, że aborcja nie stanowi aktu zabójstwa. Aborcja zatem wymaga pokuty jedynie z powodu seksualnego aspektu grzechu.  Augustyn pisze: " nie można jeszcze stwierdzić z całą pewnością, że istnieje dusza w ciele pozbawionym czucia, gdyż nie jest ono w pełni uformowane, a zatem nie obdarzone zmysłami".
V w. - W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się świętem M.B., a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień świętem dla całego Cesarstwa.


Odo z Cluny głosi: "Obejmować kobietę to tak, jak obejmować wór gnoju..." Cała Europa znajduje się pod panowaniem papieży. 95 procent ludności nie umie ani czytać, ani pisać; ludzie żyją w ciemnocie i brudzie; wodę uważano za szkodliwą dla zdrowia, a mycie się za grzech; kwitną przesądy i gusła. Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Trwa mroczny okres w historii Europy.


Początek średniowiecznych wojen krzyżowych.


Czyściec.
593 r. - dla uzdrowienia finansów kurii poprzez sprzedaż odpustów, papież Grzegorz i wymyśla czyściec. Od tej pory bóg na sądzie ostatecznym nie stawia dusz po prawicy i po lewicy lecz po prawicy, po lewicy i po środku. W czyśćcu dusze zmarłych cierpią, dopóki nie spłacą długu lub nie zostaną wykupione przez ofiary żywych. Początkowo nieśmiało, rozpoczyna się handel zbawieniem.

VI - wiek - na synodzie w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety mają dusze. Ustalili że jednak tak.
Spowiedź święta.
VI w. - Za sprawą mnichów irlandzkich spowiedź "na ucho" zaczyna rozprzestrzeniać się po Europie. Do tego czasu spowiedź na ogół odbywano publicznie i to bardzo rzadko w ciągu całego życia.
VI w. - Na mocy cesarskiego dekretu, wszyscy poganie zostali uznani za ludzi bez majątku i praw: "iżby ograbieni z mienia, popadli w nędzę". Dekret ten dawał prawo bezkarnego mordowania i grabienia niechrześcijan.
600 r. - Wprowadzenie łaciny do liturgii oraz "godzinki" do M.B.
665 r. Dziewiąty sobór w Toledo wydaje postanowienie, które było źródłem dopływu niewolników dla Kościoła: "Kto tedy, od biskupa po subdiakona, płodzi synów z kobietą wolną lub niewolnicą, ten powinien podlegać karze kanonicznej; dzieci z takiego haniebnego związku nie tylko nie powinny otrzymać spadku po rodzicach, lecz na zawsze, jako niewolnicy, stanowić własność Kościoła, gdyż ci spłodzili ich w nagannych okolicznościach" (kanon 10).
694 r. - Siedemnasty sobór toledański uznaje wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapitały ulegają konfiskacie, zostają im też odebrane dzieci od siódmego roku życia.
715 r. - Wprowadzono modlitwy do świętych.
Fałszowanie Pisma Świętego.
726 r. - z Dziesięciu Boskich Przykazań usunięto drugie, które brzmi:
"Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach i pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył". Otwarło to drogę do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyżami, posagami itp. Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Kościół podzielił wiec ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani zony, ani osła, ani wolu, na dwie części.

"Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna litera, ani jedna kreska nie może być zmieniona w Prawie" [Jezus]
"Nawet gdybym ja przyszedł i próbował wprowadzić małą zmianę do tego, co podałem pierwotnie, niechaj będę przeklęty' [św. Paweł]

769 r. - Sobór na Lateranie ustanowił nowy dekret dotyczący wyboru papieży. O prawo wyboru może ubiegać się wyłącznie duchowny. Od elekcji całkowicie odsunięto osoby świeckie, a przede wszystkim oligarchów rzymskich.

835 r. - Papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada.

897 r. - synod trupii. Papież Stefana VII wykopuje z grobu jednego z ze swoich poprzedników (z którym rywalizował o papiestwo) i urządza mu kilkudniowy proces. Akt oskarżenia zawiera trzy zarzuty: krzywoprzysięstwo, niezdrowe ambicje, naruszenie kanonów. Za karę martwemu papieżowi Formozusowi kat odrąbuje mu trzy palce, następnie zrzuca trupa z tronu, przebiera w zwyczajne szaty i wlecze ulicami Rzymu, po czym wrzuca do zbiorowego grobu z biedakami. Po kilku dniach papież Stefan dochodzi jednak do wniosku, że to za mało i nakazuje ponowne wydobycie szczątków Formozusa i wrzucenie ich do Tybru. Kilka dni poźniej Stefan umiera 'nagła śmiercią' a lud Rzymu wydobywa zwloki Formozusa z rzeki.
Pornokracja.
904 r. -w kościele zaczyna się tzw. okres pornokracji, obejmujący 12 kolejnych papieży, który walnie przyczynia się do definitywnego rozpadu chrześcijaństwa na część wschodnią i zachodnią. Kilka kobiet na kilkadziesiąt lat opanowuje Lateran. Nie mogąc osobiście założyć korony papieskiej, rządzą Kościołem za pośrednictwem swych kochanków i synów, stając się de facto papieżycami. Za główną bohaterkę okresu pornokracji uważana jest Marozja Mariuccia, senatorka i patrycjuszka Rzymu ur. ok. 890 r., córka Teodory, kochanka Sergiusza III, matka Jana XI, babka Jana XII, ciotka Jana XIII, prababka Benedykta VIII (1012-24) oraz Jana XIX (1024-32). Częścią jej polityki były też zmiany mężów, przy czym dwaj z nich Gwidon i Hugon byli jej rodzonymi braćmi !!! (kolejni papieże legalizowali te związki).
904 r. - papież Sergiusz III morduje swoich poprzedników (Leona V i Krzysztofa) i dzięki protekcji Teodory Starszej obejmuje papiestwo. Sergiusz wkrótce uwiódł córkę swej mecenaski i kochanki, piętnastoletnią piękną Marozję, która dała mu syna, jednego z przyszłych 'ojców świętych" Jana XI.
911 r. - papież Sergiusz umiera 'nagłą smiercia' a jego miejsce zajmują kolejno trzej figuranci z nadania Teodory, a zarazem, jej kochankowie: Anastazy III (911-913), Lando (913-914) i Jan X (914-928). Po tym pontyfikacie głównie skrzypce w polityce papieskiej należą już wyłącznie do Marozji (jej matka zmarła).
955 r. - na tron papieski wstępuje osiemnastoletni Oktawian (wnuk Marozji), który przybrał imię Jana XII. Młody Oktawian, w przeciwieństwie do swych poprzedników, pełni w Rzymie zarówno władzę duchowną, jak i świecką. Oktawian wierzy w boga Jupitera i boginię Wenus, a na szyi nosi woreczek z amuletami ochronnymi. Za jego pontyfikatu rozpusta i rozpasanie sięga zenitu. Z pałacu laterańskiego czyni dom publiczny dla 'złotej młodzieży rzymskiej" (synów i córek patrycjuszy) oraz 'czarnoksięską świątynię'. Za usługi kurtyzan i wróżek Jan XII płaci kielichami do mszalnego wina i innymi dewocjonaliami. Ma bzika na punkcie koni. W stajniach odprawia msze, dziesięcioletniego chłopca stajennego czyni diakonem. Niczym Kaligula, swą ulubioną klacz mianował senatorem. Jan XII ukoronował króla Niemiec Ottona I na cesarza. Zginął z ręki męża swojej kochanki.


966 r. - wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce.
Chrześcijaństwo nie toleruje współistnienia innych religii, wierzeń i bogów. Zrazu spotyka się to ze zdziwieniem tolerancyjnego politeizmu Słowian.
Niszczone są wszelkie oznaki rodzimej wiary. Na miejscach palonych świętych gajów i burzonych świątyń stawiano kościoły, w dniach świąt tradycyjnych wprowadzano święta kościelne, lokalne bóstwa zastępowano kultem świętych (np. Brygis św. Brygida). Jak podaje biskup Thietmar: 'W państwie [polskim] lud wymaga pilnowania na podobieństwo bydła, i bata na podobieństwo upartego osła (...) Jeśli stwierdzono więc, że ktoś jadł po ,,Siedemdziesiątnicy'' mięso [wielki post], karano go surowo poprzez wyłamanie zębów. Prawo Boże bowiem świeżo w tym kraju wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów" (VIII,2). Do końca XVIIIw proces ten zakończył się wyparciem ze świadomości społecznej całej słowiańskiej tradycji religijnej, która częściowo została zniszczona, a częściowo przeformułowana i wchłonięta do systemu chrześcijańskiego.


983 r. - Wielkie powstanie słowiańskie przeciwko chrystianizacji.
993 r. - Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.
1000r. - Chrześcijanie wierzyli w uwięzienie w roku 317 Lewiatana w podziemiach Lateranu (ówczesnej siedziby papieży) przez papieża Sylwestra I.


Sylweter i karnawał.
Magia okrągłej liczby 1000 kazała spodziewać się nadzwyczajnych zdarzeń.
Proroctwa Sybilli zapowiadały, że z przełomem tysiąclecia potwór wydrze się z więzienia i zniszczy ziemię i niebo.Przerażenie wzmagała zbieżność tych wizji z nowotestamentową Apokalipsą św. Jana. Znaku zapowiadającego katastrofędopatrywano się również w osobieówczesnego papieża, który uprawiał jakoby praktyki czarnoksięskie (budował zegary i instrumenty astronomiczne) a przy tym przybrał imię Sylwestra II, co budziło skojarzenie "jeden Sylwester uwięził smoka, drugi go wypuści". Kiedykatastrofa nie nadeszła Papież zarządził wielką fetę i czas zabaw i dziękczynienia Panu za dobroć i ratunek dla świata. Tak powstał KARNAWAŁ


1099 r. - Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie (w tym ok. 70 000 Saracenów). Kronikarz Rajmund d'Aguilers pisał: "Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych" ("Historia Francorum qui ceperunt Jeruzalem").


XI w. - Słowianie pomorscy (Szczecinianie) oświadczają biskupowi Ottonowi Mistelbachowi: "U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i złodziei; u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii!U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk" (Żywot świętego Ottona) !!!


1109 r. - Kolejna bitwa o Jerozolimę. Oto relacja naocznego świadka: " Wkrótce wszyscy obrońcy uciekli z murów poprzez miasto, a nasi ścigali ich, pędzili ich przed sobą, zabijając, wyrzynając, aż do świątyni Salomona, gdzie doszło do takiej rzezi, iż nasi brnęli po kostki we krwi... Niebawem krzyżowcy rozbiegli się po całym mieście, przywłaszczając sobie złoto, srebro, konie i muły; plądrowali pełne bogactw domy. Potem zaś, szczęśliwi, płacząc z radości, poszli nasi oddać cześć grobowi naszego Zbawiciela. (...) Pozostali przy życiu Saraceni wywlekali zmarłych z miasta i złożyli ich na stosach, których wysokość dorównywała wysokości domów. Nikt przedtem nie słyszał i nie widział podobnej rzezi wśród pogan".


XII w. - Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu (twórca drugiej doktryny katolickiej) głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że "przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas". Święty Franciszek twierdzi jednak coś innego.
Usankcjonowanie spowiedzi na ucho.
1116 r. - Sobór Laterański ustanowił spowiedź "na ucho".
1147 - wyprawa krzyżowa na Słowian (krucjata połabska). Krucjata kończy się fiaskiem ale zapoczątkowuje proces którego efektem staje się eksterminacja i starcie z map tych narodów słowiańskich, które nie poddały się chrystianizacji.
1140 r. - Ułożono i przyjęto listę 7 sakramentów świętych. Do tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporządkowany (np. słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny!).
1140 r. - Gracjan zestawił pierwszy kodeks prawa kanonicznego. Zbiór ten stosowano jako instruktażowy podręcznik dla księży aż do 1917 roku, kiedy to powstał nowy kodeks prawa kanonicznego. W kanonie "Aliquando" Gracjan stwierdza, że "aborcja jest zabójstwem jedynie wówczas, gdy płód jest uformowany". Dopóki płód nie jest jeszcze w pełni ukształtowaną ludzką istotą, aborcja nie jest aktem zabójstwa.


1204 r. - Zaczęła działać Święta Inkwizycja.

Papieskie bale z proscytutkami.
1493 r. - Papież Aleksander VI zaraża się syfilisem. Zbiorowe orgie papieskie.
1501 r. - Syn papieża Aleksandra VI (Cezar Borgia) wydaje w pałacu apostolskim'Bankiet Kasztanów', znany także jako 'Balet Kasztanów', na którym, pięćdziesiąt nagich prostytutek i kurtyzan, na czworaka, zbiera porozrzucane pomiędzy świecznikami kasztany. Impreza kończy się zbiorową orgią i seksualnymi zawodami gości i dworzan. Dla najlepszych ogierów przewidziane są nagrody.
Papieskie herezje!!!

1513 r. - Papieżem zostaje Leon X, który po objęciu władzy zaapelował do kardynałów bardzo osobliwie: "Niech nasz pontyfikat będzie radosny'. Leon X wobec arystokratycznego towarzystwa zawsze pozostawał sobą: "Ileż korzyści przyniosła Nam i naszym ludziom ta bajeczka o Chrystusie, wiadomo." (za: Horst Hermann, Książęta Kościoła. Między słowem pasterskim a godzinkami owieczek, Uraeus, Gdynia 2000, s.145)
1542 r. - Papież Paweł III wzmacnia pozycję Inkwizycji.
Inkwizycja otrzymuje nad całym katolickim terytorium taką samą władzę, jaką wcześniej cieszyła się w Hiszpanii.
Tradycja kościoła ważniejsza od Słowa Bożego!!!???

 


WIELKIE PRZEŚLADOWANIA ZA TLUMACZENIE I CZYTANIE BIBLII

W 1535 roku Tyndale -nowożytny tłumacz Biblii na język angielski z języków oryginalnych:hebrajskiego i greckiego za to, że złamał nałożony przez Kościół Katolicki zakaz tłumaczenia Biblii na języki ojczyste, został aresztowany i przez ponad rok więziony w zamku w Vilvoorde niedaleko Brukseli. Tam też odbył się jego proces, w efekcie którego został skazany za herezję, uduszony poprzez zadzierzgnięcie, a następnie spalony na stosie.
1545-1563 r. - Na Soborze Trydenckim ogłoszono, ze tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego., a jedyne i wyłączne prawo interpretacji Pisma Świętego spoczywa w rękach kościoła katolickiego. Uznano, że sakramenty są niezbędne do uzyskania zbawienia.Utworzono indeks ksiąg zakazanych, który przez 400 lat będzie krępować wolność myśli, sumienia i naukę.Na soborze Florenckim i Trydenckim zatwierdzono ostatecznie dogmat o czyśćcu. Praktyka sprzedaży odpustów od kar czyśćcowych rozkwitła pełna parą. Obecnie Większość wyznań chrześcijańskich uważa nauczanie o czyśćcu za niebiblijne i je odrzuca!!!


WIELKA RZEŹ PROSTESTANTÓW
1568 r. - Hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci na trzy miliony Niderlandczyków, którzy - jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach "gezów" - wolą być "raczej Turkami niż papistami". Papież Grzegorz XIII dokonuje rzezi Protestantów!!!
1572 r. - We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków".
1584 r. - Papież Grzegorz XIII w bulii "In coena Domini" zrównuje protestantów (chrześcijan) z piratami i zbrodniarzami, zezwalając katolikom na ich mordowanie.

 

Ukryta prawda o Watykanie...
1600 r. - 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny (z czego wynikał pogląd, że ludzie nie są jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie). Religię uznawał za uproszczoną wersję filozofii a liturgię za wynik zabobonu. Kościół skazał go za herezję doketyzmu.
Według kościoła ziemia jest płaska! - Trybunał inkwizycyjny zabrania głoszenia teorii heliocentrycznej. Ziemia jest płaska i unoszą ja na grzbiecie słonie - to poglądy Kościoła. Naukowe podejście Kościoła do świata odzwierciedlały poglądy świętego Augustyna: 'Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie, gdyż w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama'.
1633 r. - Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego Galileusza za to, iż głosił zasady heliocentryzmu . Gdyby nie zawarta z Inkwizycją ugoda polegająca na publicznym wyrecytowaniu formuły odwołującej i przeklinającej swoje "błędy", zostałby skazany na stos. Galileusz, uwieziony, do końca życia znajdował się pod nadzorem Inkwizycji.
1648 r. - Na fali katolickiego antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok. 200 000 Żydów.
1650 r. - W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z "krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona". Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat fizyczny jest bezbożne.

 

Kardynał Richelieu

Premier Francji 1585 - 1642 ,,Jeśli dasz mi coś na człowieka nawet najbardziej uczciwego, i tak znajdę znajdę na niego coś za co mozna by było go powiesić''.
1789 r. - Papież Grzegorz XVI gani wolność sumienia jako "szaleństwo", "zaraźliwy błąd" i wypowiada się przeciwko wolności handlu książkami.
1791 r. - Zgromadzenie Narodowe Francji uznało papieża, arystokratów i opornych kapłanów za największych wrogów narodu.
POCZĄTKI KRYTYKI KOŚCIOŁA.

1793 r. - Konwent Narodowy Francji uchwalił wniosek skierowany do Komitetu Oświecenia Publicznego 'z propozycją wzniesienia pomnika proboszczowi Janowi Meslier, pierwszemu księdzu, który miał odwagę i siłę przekonania, aby wyrzec się błędów religijnych katolików. Janowi Meslier po swej śmierci zostawił parafianom dzieło swego życia testament duchowy, w którym wyznaje całą prawdę o religii, której był funkcjonariuszem. Meslier napisał: "Religia Rzymska w samej swojej istocie jest wrogiem radości i dobrobytu ludzi. Błogosławieni ubodzy! Błogosławieni, którzy płaczą! Błogosławieni są ci, co cierpią! Biada tym, którzy żyją w obfitości i radości! Oto rzadkie odkrycia, głoszone przez ten chrystianizm! (...) Myślę, drodzy parafianie, że dostatecznie zabezpieczyłem was przed tymi szaleństwami. Rozum wasz sprawi więcej jeszcze niż moje wywody. (...) Kończąc błagam Boga, tak przez tę sektę znieważonego, aby raczył nas przywrócić do religii naturalnej, której chrystianizm jest otwartym wrogiem, do tej świętej religii, którą Bóg włożył w serca wszystkich ludzi i która uczy: byśmy nie czynili bliźniemu, co nam nie jest miłe. A wtedy świat składać się będzie z dobrych obywateli, ze sprawiedliwych ojców, posłusznych dzieci i czułych przyjaciół".
Biorą się wreszcie za kościół katolicki !!!


POCZATEK ROZDZIAŁU KOŚCIOLA OD PAŃSTWA.

21 lutego 1795 - roku Zgromadzenie Narodowe Francji ogłasza wolność kultów religijnych (pod wpływem pertraktacji z Hiszpanią i Toskanią) i rozdział Kościoła od państwa. W historii ludzkości zaczyna się nowa era.

1836 r. - Grzegorz XVI w nowym wydaniu indeksu ksiąg zakazanych uzależnia czytanie Biblii w językach narodowych od zgody Inkwizycji. Zakaz obowiązywał do 1897 roku.
1846 r. - 1 czerwca wydano zakaz wstępu do watykańskiego archiwum absolutnie wszystkim, nawet kardynałom, bez specjalnego zezwolenia papieża.
1852 r. - Wprowadzono nabożeństwo majowe do N.M.P.
1854 r. - Wymyślono Niepokalane Poczęcie N.M.P.
1855 r. - Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił: "Wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga". Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby 'czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić'.


Zakaz aborcji !!!
1869 r. - Pius IX podczas soboru watykańskiego potępia aborcję; od tamtego momentu uznawana ona jest za grzech śmiertelny.
1870 r. - Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.
1897 r. - Papież Leon XIII dopisuje "Biblię" do "Indeksu ksiąg zakazanych" !!!

Kościół jest za karą śmierci dla kościelnych buntowników!!! Początek XX w. - Papież Leon XIII uzasadnia karę śmierci: "Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy występują przeciw niemu i naruszają jedność duchową".

Początek XX w. - Pius X oświadczył dosłownie: "Religia żydowska była podstawą naszej religii, została jednak zastąpiona nauką Chrystusa i nie możemy uznać dalszej racji istnienia tamtej".
1910 r. - 1 września Pius X nakazał katolickim duchownym składać "Przysięgę modernistyczną", która każe wierzyć, że "Kościół (...) został bezpośrednio i wprost założony przez (...) Chrystusa", oraz nakazuje potępiać "tych, którzy twierdzą, że wiara, przez kościół podana, może stać w sprzeczności z historią" oraz "sposób rozumienia i wykładania Pisma św., który, pomijając tradycję Kościoła, analogię wiary i wskazówki Stolicy Apostolskiej, polega na pomysłach racjonalistycznych". Przysięga miała zapobiec "zamętowi w umysłach wiernych co do istoty dogmatów" wynikającego z postępującej edukacji społeczeństwa. Przysięgę zniesiono w 1967 r.
Kościół przestraszył się komunizmu i znosi tortury!!!

1917 r. - Heretycy mogą odetchnąć ulgą. Po prawie 700 latachnowy "Codex Juris Canonici" znosi tortury! Duży wpływ na decyzję miało powstanie komunizmu w Rosji, którego Kościół się przestraszył.


KOSCIÓŁ PODCZAS DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
Dziwne zachowania papieża...Piusa XII podczas II wojny światowej...
1939 r. - Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach pań.Papież popiera Hitlera!!!

20 października 1939 r. Pius XII wyraża poparcie dla hitlerowskiej napaści na Polskę. Papież uznał ją za "walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw,którymi Bóg obdarzył ludzkość."
1941 r. - Tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników.

Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera.

1941 r. - Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. "Statutu Żydów". Wyrażono nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw Kościoła.

1945 r. - Pius XII w orędziu wigilijnymstaje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną.


KOŚCIÓŁ PO DRUGIEJ WOJNIE SWIATOWEJ
46 r. - Studenci wydziału prawa Uniwersytetu w Cardiff, rozważają, czy Pius XII powinien zasiąść na ławie oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze za całokształt prohitlerowskiej polityki Watykanu w okresie 2 wojny światowej.
1950 r. - W petycji do Watykanu, Katolicy proszą o dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu N.M.P., choć w Ewangeliach nie ma o tym słowa!!!
1954 r. - Pius XII poucza: "To, co nie jest zgodnie z prawdą czy z normą obyczajową nie ma prawa istnieć". Chodzi oczywiście o prawdę i moralność zgodną z nauczaniem Kościoła.

STOSUNEK KOŚCIOLA CO DO PEDOFILII WE WŁASNYCH SZEREGACH.

1977 r. - Papież Paweł VI wyjaśnia, ze kobieta ma zakazany wstęp do kapłaństwa, ponieważ "nasz Pan był mężczyzną".


1978 r. - Papieżem zostaje Albino Luciani , człowiek niezwykle skromny, postępowy i uwielbiany przez masy , którego pontyfikat trwał tylko 33 dni.Zgadzał się na stosowanie środków antykoncepcyjnych, dopuszczał kapłaństwo kobiet, sprzeciwiał się celibatowi.Postanawia zniszczyć mafijne struktury watykańskich finansów, a następnie oczyścić Watykan i Kościół z oszustów i aferzystów. Sporządza listę 121 purpuratów watykańskich do natychmiastowego zdymisjonowania.Tuz przed rozpoczęciem zaplanowanych czystek umiera 28 września po "zjedzeniu niestrawnego posiłku" (zostaje otruty). Nie przeprowadzono sekcji zwłok. Jego testament ginie w tajemniczych okolicznościach.
apież Jan XXIII wydaje dokument "Instructio De Modo Procendendi In Causis Sollicitationis" zakazujący ujawniania przypadków pedofilii wśród księży pod groźbą klątwy. Dokument nakazuje skłanianie ofiar do milczenia, także pod groźbą klątwy. Innymi słowy, jeżeli rodzice zgwałconego dziecka chcą ujawnić przestępstwo, wówczas grozi im (oraz dziecku) klątwa i wydalenie z kościoła.
1966 r. - Watykan znosi indeks ksiąg zakazanych, bo nie spełnia już zadania i tylko naraża Kościół na śmieszność.

1968 r. - Papież Paweł VI ogłasza encyklikę "Humanae vitae", z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj. Jedynymi środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość płciowa i metoda kalendarzyka, a każdy stosunek płciowy ma mięć na celu poczęcie życia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi na posiadanie udziałów i czerpanie zysków z produktów firmy "Instituto Farmacologico Serono", która wypuszcza na rynek niezwykle dochodowy środek antykoncepcyjny o nazwie "luteolas".


1971 r. FBI wpada na tropsfałszowanych przez nowojorskich gangsterów papierów wartościowych na sumę 14 milionów dolarów. Odbiorcą okazuje się Bank Watykański. FBI ustala ze był to zabieg próbny przed docelowa operacja na kwotę 1 miliarda dolarów.


1975 r. - Papież Paweł VI wyjaśnia w liście do arcybiskupa Coggana, że kobieta ma zakazany wstęp do stanu duchownego, ponieważ "wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła", choć specjalnie powołana Papieska Komisja Biblijna (składająca się z wybitnych biblistów) orzekła wcześniej, że nie ma przeciwskazań.
CZASY WSPÓŁCZESNE.
Zdanie papieża nadal jest ważniejsze od wniosków wypływających z lektury Biblii. Pawła VI poparł Jan Paweł II.


CZASY PAPIEŻA JPII
Wywyższanie i uświęcanie morderców
1980 r. - Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Nie pierwszy to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze.

Rehabilitacja Galileusza... a co z Mikołajem Kopernikiem?
1992 r. - Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza trwała 359 lat.
1993 r. - Watykan uznaje istnienie państwa Izrael. Papież prosi o przebaczenie swych błędów...!!!
2000 r. - 13 marca Kościół przyznaje, że w ciągu wieków popełnił wiele grzechów w dziedzinie praw człowieka i wolności religijnej. O przebaczenie proszeni są m.in. Żydzi, kobiety i ludy tubylcze. Za przebaczeniem nie idą żadne czyny, które mogłyby naprawić lub upamiętnić wyrządzone krzywdy,ale za to wizerunek Kościoła poprawia się w oczach wiernych.

Gdzie według uczonym teologom idą nienarodzone dzieci ?
XXI w. - uczonym teologom objawiło się miejsce pobytu nieochrzczonych, a przedwcześnie zmarłych dzieci. Do tej pory przyjmowano, Pan przeznaczył im limbus puerorum, miejsce które nie jest ani niebem, ani piekłem, ani nawet czyśćcem. Teologowie po tysiącletnim śledzeniu ścieżek Rozumowania Pańskiego stwierdzili jednak, że brak jest podstaw do postulowania owej "otchłani dzieci", a zatem należy umieścić je gdzieś indziej. Dzięki Bogu wybrali niebo.

 

2006 r. - 2 lipca przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynał Alfonso Lopez Trujillo mówi w wywiadzie dla dziennika "Il Tempo", że aborcja "to zbrodnia bardziej przerażająca niż wszystkie wojny światowe". Czyli, że usuwanie zapłodnionej komórki jajowej jest gorsze niż np. mordowanie świadomych dzieci w obozach zagłady.
Kto ustanowił papiestwo – czy zrobił to może - Chrystus?
„Od Piotra, pierwszego Biskupa Rzymskiego, do naszego obecnego papieża, Jana Pawła II, ciągnie się długi szereg najwyższych pontyfików. W sumie było ich już ponad 260".


Pogląd taki wyraził duchowny Anthony Foy na łamach katolickiego tygodnika The Southern Cross, wydawanego na południu Afryki. Następnie dodał, że : „Ufnie powołujemy się na ten nieprzerwany szereg papieży, gdy ktoś pyta o dowód na to, że założycielem Kościoła katolickiego był Jezus Chrystus".


Czy rzeczywiście można z całkowitym przekonaniem twierdzić, iż pierwszym papieżem był apostoł Piotr?
(informacja dla bardzo dociekliwych...) Według teologów katolickich do roku 100 n.e. Piotr miał czterech następców: Linusa, Anakleta, Klemensa I i Ewarysta.


Biblia wprawdzie podaje, że w Rzymie mieszkał chrześcijanin imieniem Linus (2 Tymoteusza 4:21). Nic jednak nie wskazuje na to, by ów Linus lub ktokolwiek inny został papieżem w miejsce Piotra. Apostoł Jan, który pod koniec I wieku napisał pięć ksiąg biblijnych, nie wspomniał o żadnym z tych domniemanych następców Piotra.Co więcej, gdyby Piotra miał ktoś zastąpić, czy nie należałoby się spodziewać, iż będzie to sam apostoł Jan?
Jeżeli chodzi o twierdzenie, jakoby Piotr był pierwszym biskupem Rzymu, warto wiedzieć, że nie ma żadnego dowodu na to, że w ogóle przebywał w tym mieście.Sam Piotr oświadczył, iż swój Pierwszy List napisał w Babilonie (1 Piotra 5:13). Przytaczany przez katolików argument, że „Babilon" to symboliczna nazwa Rzymu, jest bezpodstawny. W owych czasach literalny Babilon jeszcze istniał. Co więcej, żyła tam duża społeczność żydowska. Ponieważ Piotr został wyznaczony przez Jezusa przede wszystkim do głoszenia obrzezanym Żydom, więc jest całkiem możliwe, iż właśnie w tym celu pojechał do Babilonu (Galatów 2:9).
Warto też podkreślić, że Piotr nigdy nie uważał siebie za kogoś więcej niż za jednego z apostołów Chrystusa (2 Piotra 1:1).W żadnym wersecie biblijnym nie określono go mianem „Ojca Świętego", „Pontifexa Maximusa" czy „Papieża" (od łacińskiego papa, zdrobniałej formy odpowiednika wyrazu „ojciec"). Wprost przeciwnie, Piotr pokornie pamiętał o słowach Jezusa zapisanych w Ewangelii według Mateusza 23:9, 10:
„Nikogo (...) na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus" (BT).
Apostoł ten nie przyjmował hołdów. Kiedy rzymski setnik Korneliusz „padł mu do nóg i oddał mu pokłon...'' . Piotr podniósł go ze słowami: ‚Wstań, ja też jestem człowiekiem'" (Dzieje 10:25, 26, BT).Jeżeli chodzi o poprzednich 260 papieży, Foy przyznaje: „Niektórzy nie byli godni tego wysokiego urzędu".


New Catholic Encyclopedia próbuje usprawiedliwić ten fakt następująco:„Z punktu widzenia zarządzania liczył się urząd, a nie charakter danego papieża. Mógł to być człowiek święty, przeciętny, a nawet podły".
Ale czy twoim zdaniem Chrystus życzyłby sobie, żeby go reprezentowały takie jednostki? Tak czy inaczej, Pismo Święte wcale nie potwierdza poglądu, że założycielem papiestwa był Chrystus.
Jak podaje Encyclopedia of Religion, nawet współcześni teolodzy katoliccy przyznają, iż „nie istnieje żaden biblijny dowód na to, że papiestwo jako stały urząd kościelny zostało ustanowione przez Jezusa".
Podczas mszy Wigilii Paschalnej w bazylice św. Piotra w Wielką Sobotę papież Benedykt XVI powiedział, że "największą ciemnością naprawdę groźną dla człowieka" jest to, że nie wie on, dokąd zmierza świat, i nie rozróżnia dobra od zła. To wiara jest prawdziwym oświeceniem - zaznaczył. Ostrzegł, że "zaślepienie na Boga i wartości" jest realnym zagrożeniem dla ludzkiej egzystencji i świata.

 

Osobiscie zajmuję się doktryną od strony ideologicznej wykazując zło i amoralność w naukach płynących ze starego i nowego testamentu czyli tak zwanego pisma świętego chrześcijan.

Tekst powyżej to pewna chronologia wydarzeń, która ukazując transformację instytucji kościoła daje czytelnikowi nad wyraz wystarczająco informacji aby wyciągnąć wnioski na czym tak naprawdę polega po prostu religia.

Temat mimo wszystko nie jest do końca wyczerpany. Aby go wyczerpać należałoby napisać całą książkę.

Nieco nadmieniałem tutaj o formach jakimi traktowali chrzescijanie ludzi; sadyzmu nie usprawiedliwia nic za wyjątkiem charakteru tych ludzi. 

Nie powiedzieliśmy sobie też o chrystianizowaniu Australii, meryki północnej, afyki. Wszędzie tam gdzie poszedł kościół z chrześcijaństwem ludzie umierali milionami i w okrutny sposób. Sposób właściwy dla tej doktryny nienawiści; przez tortury. I zostawali więżniami tej niszczącej doktryny.

Zostawiali pozbawiani dusz przemocą.

 

    Wobec powyższego gdy słyszymy po dziś dzień, że ktoś chce bronić wartości europejskich, a mówiąc to ma na myśli oczywiście chrześcijaństwo to aż mam ochotę wykrzyczeć :tylko nie to.

Natomiast każda osoba, która tak mówi najłagodniej powinna być uznana za ignoranta z powodu braku wiedzy na ten temat. Jeśli jedna to wszystko wie, bo przecież historia to nie jest tajemnie dostępna nauka i wciąz głosi pielęgnowanie owej "wartości" chrzescijańskiej czyli prześladowanń, nietolrancji i niesamowitej zbrodncizości zarówno jakościowej jak i liczebnej, to powina być zamknięta w więzieniu za propagowanie zła.

 

Było żle ale po narodzinach chrześcijaństwa zaczeło być żle jak nigdy wczesniej w historii ludzkości.

To nie jest demagogia. To są fakty historyczne.

Choćby trzy wielkie akty zbrodncizości chrześcijan. Nigdy nie było wczesniej, nawet za starego boga tak okrutnie.

Chrześcijanie zabili najwięcej ludzi z każdej doktryny w dziejach ludzkości. Na drugim miejscu są muzułmanie ale to chrześcijanie wciąż przodują.

A miała być dobra nowina, nowy testament, nowy bóg, a są tylko frazesy. A obok ładnych frazesów bestialstwo i okrucieństwo.

I śmiecie nazywać się religią miłującą człowieka i pokój.

Tylko historia jakoś temu twierdzeniu nie sprzyja.

 

1.https://www.poganin.eu/antyteizm/zbrodniczy-koc59bciol

2.https://www.poganin.eu/antyteizm/jak-watykan-zniszczyl-polske

3. https://www.poganin.eu/antyteizm/zbezczescic-przodkow

4. https://www.poganin.eu/antyteizm/dobry-kosciol

 

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__

Zaloguj się