Sofizmat

   Zostałem pouczony przez wierzącego, że kazirodztwo nie zaczęło się od Kaina jak powiedziałem w jednym z programów.

Kain miał żonę, mówi mi człowiek. I rzeczywiście ów czlowiek dobrze mówi:

 

Skięga Rodzaju, rozdział 4 wers 17

Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch. 

 

Nie da się zaprzeczyć, że napisane jest iż zbliżył się do swej żony.

Tylko co to była za żona. Skąd sie wzęła. Dlaczego przewrotnie nie znamy jej imienia.

 

Ta sama księga w tym samym rozdziale mówi nam :  Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od Pana» A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata.


Co do cholery, myślę sobie.  Skąd się wzięła żona Kaina?
Wiemy czytając od początku, że był Adam i Ewa.

Ewa poczeła Kaina i Abla. Nie urodziła córki. Skąd żona Kaina? 

Czy na ziemi byli jeszcze inni ludzie nie stworzeni przez boga i nie zrodzeni od Ewy? 

Czy też nie bez powodu nie poznajemy imienia żony Kaina gdyż połozył się z matką?

 

 

Teologowie widząc nieścisłość w potomkach pierwszych ludzi poczynili dopisek do tego " Epizod o Kainie i Ablu, dotyczący prawdopodobnie w swym pierwotnym brzmieniu czasów dużo późniejszych (rozwinięta kultura, znaczna liczba ludzi), został tu umieszczony jako wymowne potwierdzenie skutków grzechu pierworodnego: oto szatan odnosi zwycięstwo nad Kainem. Abel, jako młodszy brat zabity z zawiści przez starszego, jest typem Chrystusa."

 

Jednak nie jest to w żaden sposób zbieżne z tym co mówi biblia.

Biblia jasno określa pokolenie Kainowe i Setytów, póżnego syna Adama i Ewy.

 

Dowiadujemy się z księgi rodzaju, że Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Z kolei Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka.

 

Następnie jacyś niekonsekwentni skrybowie przechodzą do ważniejszego syna Ewy czyli Seta. 

A synem Seta był Enosz, jego synem Kenan, który spłodził Mahalaleela. ten z kolei nadał zycie Jaredowi, którego to synem był dopiero Henoch.

I dowiadujemy się też, że Henoch był  ojcem Metuszelacha wbrew temu co mówi nam wcześniej ta sama księga, że jego ojcem był Mechujael.  

 

Gorliwość z jaką teologowie chcieli znależć jakaś żonę Kaina (chcąc odwieść od jedynego logicznego wniosku, iż to jego matka) spowodowała, że już calkiem pomieszali genealogie pierwszych ludzi przecząc w jednych wersach, drugim.

Zaloguj się