kpiny z rozumu

 

Dominika Wielowieyska: "Przeprosiny hierarchów nic dziś nie znaczą, bo pojawia się o wiele poważniejsze pytanie, kto dopuścił do tego, że ksiądz-pedofil spotyka się z dziećmi w czasie rekolekcji. Którzy hierarchowie do tego dopuścili? Dlaczego księża, o których pedofilii wiadomo i zostali skazani, odprawiają msze, spowiadają. Moim zdaniem to obraza dla Boga i ludzi. Takie rzeczy są niedopuszczalne. Przeprosiny nic nie znaczą."

 

skomentowałem:

- Nie mogę już czytać tekstów typu "to obraza dla boga" .Nie jest obrazą dla boga sadysty, maniaka seksualnego, nerwusa, który co chwilę niszczy człowieka, pedofilia.

Uwolnijcie już sie ludzie od tego tworu resentymentu, którego wielbienie jest ujmą dla intelektu i moralności. 

Obraza dla tego boga? Z Księgi Izajasza (rozdział 13)


" Ja dałem rozkaz moim poświęconym; z powodu mego gniewu zwołałem moich wojowników,
(...) Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Zawyjcie, bo bliski jest dzień Pański, nadchodzi jako klęska z rąk Wszechmocnego. Dlatego wszystkie ręce opadają, topnieją wszystkie serca ludzkie. (...)Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew,żeby ziemię uczynić pustkowiem (...) Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, i śmiertelnika - droższym niż złoto z Ofiru. (...) Każdy odszukany będzie przebity, każdy złapany polegnie od miecza. Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach, ich domy będą splądrowane, a żony - zgwałcone. Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów, którzy nie cenią sobie srebra ani w złocie się nie kochają. Wszyscy chłopcy będą roztrzaskani, dziewczynki zmiażdżone Nad noworodkami się nie ulitują, ich oko nie przepuści także niemowlętom." 

 

Czy tego boga? Księga Kapłańska; rozdział 24 – wers 15-16


"Potem powiesz Izraelitom: Ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał. 16 Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu"

Mogę tak bez końca zwyczajnie cytować pismo, które jest drogowskazem dla wiernych, a które mówi właśnie o takim bogu.

Czy naprawdę ktoś z mózgiem uważa że bogu który sankcjonowal branie niewolnic małoletnich przez lud Izraela jakie służyły seksualnie, iż przeszkadza mu pedofilia?

Księga Kapłańska, rozdział 25 (44-46)

"Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością.  Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo. "

 

Problemem nie jest sam kapłan lecz cała doktryna, ktorej on jest wierny.

Kapłan jest dokładnie taki jakiego potrzebuje go doktryna.

 

 

   Wiele słyszałem absurdalnych argumentów ale ten pierwszy raz. Pokusił się o komentarz człowiek, który chyba innych ma za równie głupich.

 

- sęk w tym ,ze tym bogiem Starego testamentu nie jest stworzyciel Nieba i Ziemi tylko upadły anioł zwany diabłem i szatanem.

 

 

   Niestety na forum internetowym nie można własciwie parsknać ze śmiechu więc raczyłem go odpowiedzią.

 

- kpiny z rozumu to sobie rób wśród swoich wierzących czyli nie wiedzących.

Już w księdze wyjścia w rozdziale 6 mówi o sobie "Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe"  I wymiawiał swoje imię dziesiątki razy. Imie boga, którego chrześcijanie maja na ustach.

Ponadto miano szatana biblijnego uzyskał wąż kusiciel. którego poznajemy w rodziale 3 księgi rodzaju.  Wąż-kusiciel jest wrogiem Boga, uosobieniem zła, jest też istotą rozumną, skoro umie mówić. Późniejsze księgi Pisma świętego nazwą go szatanem, diabłem, złym duchem. Więc mamy już zdefiniowaną postać boga i szatana. Od samego początku.

Wąż który jedynie chciał dać równość ludziom czego nie uczynił Bóg. Kobieta od początku nie była równa mężczyżnie. Była uczyniona pomocą dla niego.

18 Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc (…)21 Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber11, a miejsce to zapełnił ciałem. 22 Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę.

Owy symbol zła jedynie co zrobił to namówił pierwszych ludzi do zjedzenia owocu z drzewa poznania, co do którego Bóg ich okłamał reprymendując, że jeśli to zrobią, umrą.

 

15 Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. 16 A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; 17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz»8. 

 

1 A wąż1 był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». 

 

Dodam tylko na koniec, że ten symbol zła zabił według biblii 10 osób (dziesieć osób), a bóg (niby symbol dobra) 2,476,633 (dwa miliony, czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy, sześćset trzydzieści trzy)

 

Już od pierwszych dni człowiek jest przez boga okłamywany. Aż po dziś dzień.

W dodatku jeśli przyjmiemy, że owy symbol zła to ten, który chciał równości ludzi i ten przez którego zgineło nieporównywalnie mniej ludzi niż przez i od boga to mamy kolejne kłamstwa.

I mimo tego wszystkiego to boga macie za dobrego, a chcącego edukować ludzi węża za złego.

Resentyment do chęci poznania to cała doktryna chrześcijańska.

Masz nic nie wiedzieć. Masz nie chcieć wiedzieć.

 

Natomiast  jeśli zmierzasz do tego, że tym fajnym bogiem jest chrystus nowego testamentu to nie jest lepiej.

Kontynuował on dzieło tatusia; Mówi o tym w księdze ocenzurowanej przez kościół czyli w ewangelii Tomasza; 10 Rzekł Jezus: "Przyniosłem ogień na świat i oto podtrzymuję go, aż zapłonie".
16 Rzekł Jezus: "Ludzie może myślą, że przyszedłem, aby przynieść pokój na świat, a nie wiedzą, że przyszedłem, aby przynieść rozdarcia, ogień, miecz, walkę. Gdy bowiem pięciu będzie w domu, trzech powstanie przeciw dwom, a dwu przeciwko trzem, ojciec przeciw synowi, a syn przeciwko ojcu. I staną się wobec siebie samotni".
44 Rzekł Jezus: "Temu, kto bluźni przeciw Ojcu, będzie wybaczone, i temu, kto bluźni przeciw Synowi, będzie wybaczone. Temu zaś, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie wybaczone ani na ziemi, ani w niebie".
55 Rzekł Jezus: "Kto nie znienawidził swego ojca i swej matki, nie będzie moim uczniem; i kto nie znienawidził swych braci i swych sióstr, nie dźwiga swego krzyża tak, jak ja, nie będzie mnie godnym".
71 Rzekł Jezus: "Zniszczę ten dom i nikt go nie odbuduje".


114 Rzekł im Szymon Piotr: "Niech Mariham odejdzie od nas. Kobiety nie są godne życia". Rzekł Jezus: "Oto poprowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną, aby stała się sama duchem żywym, podobnym do was, mężczyzn. Każda kobieta, która uczyni siebie mężczyzną, wejdzie do królestwa niebios".

Niedaleko pada jabłko od jabłoni.

Nie przypuszczasz -  mam cichą nadzieję, że cZłowiek rozumny kupi tą żenującą demagogię mówiącą, że stary testament to tak naprawdę nie bóg tylko diabel przebrany za boga.

O rany. Ale rozumiem, że każde wytłumaczenie, iż za złem starotestamentowym nie stal bóg jest dobre dla wierzących.

Wszak muszą wciskać nowy kit społeczeństwom które mają powszechny dostęp do nauki czytania i moga sami przeczytać stary testament, a nie bazować na tym co wybierze dla nich ich namiestnik czyli kapłan.

Nie każdy już jest pasterzem kóz.

Zaloguj się