Don chrystus

gangsterzy nowego testamentu

gangsterzy nowego testamentu

 

 


Rodzący się kościół apostolski na naukach jezusa zaczyna budować swoją działalność.


Dzieje Apsotolskie, rozdział 4
34 Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je 35 i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. 

 

Dobrobyt dla apostołów jest równie ważny jak wcześniej dla mojżesza i kapłanów. A nawet bardziej.

Aby to zrozumieć musimy cofnać się do pierwszego Dona.

W zasadzie Don mojżesz sprawuje władze totalitarną i rodzinną. Najwyżej w tej mafii jest on, jego brat i siostra miriam.

Z początku wykorzystuje jedynie naiwność i straszy zabobonami, niejakim bogiem. Bóg to wszystkowidzący wujek o potężnej mocy, który jak tylko nie będziecie posłuszni (czyli robić to co każe mojżesz, mówiacy, że tak każe potężny wujek) to was zniszczy w okrutny sposób.

Czas wyzysku jednak się dłuży. Wczesniej Izraelici żyli w egipcie gdzie mieli najlepszą ziemie Goszen i pracę i bogactwo.

Ja zaś dam wam najbardziej urodzajny kawał ziemi w Egipcie i będziecie mieli do jedzenia najprzedniejszą część płodów tego kraju.(...) Niech wam nie będzie żal zostawić sprzętów waszych, gdyż wszelkie bogactwa Egiptu będą wasze» Księga Rodzaju, rozdzial 45. Tymi słowy przywitał ich sam Faroan Egiptu.

Żyło im się świetnie, aż mojżesz szef mafii nie majacy w egipcie żadnych wpływów postanowił ich wyprowadzić z kraju, w którym cywilizowane rządy sprawowała silna władza nie pozwalająca na działalnośc mafijną. Zresztą jest to poszukiwany przestępca, który dokonał już mordu w Egipcie. Po śmierci władcy wraca do Egiptu aby stac się przywódcą swoich rodaków.

I robi wszystko aby ich wyprowadzic z Egiptu. W dodatku szef przed ucieczką z tego kraju nakazuje okraść swoich gospodarzy Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote». Księga Wyjścia, rozdział 11.

W ten sposób gangsterzy już dysponowali niezłym majątkiem aby dojść do kraju bezprawia i tam zbudować swoją mafijną strukturę. Księga Wyjścia, rozdział 12: 37 I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. 38 Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek.

 

Wędrówka nieco zniechęcała pracującą warstwę społeczną. Obciążeń czyli podatków nazywanych ofiarami było coraz więcej. 

Najlepsze zwierzetą należało oddawać szefowi, płacić za narodziny syna i córki różne kwoty, za przewinienia należało się wykupić oraz przestrzegać bardzo ściśle prawa szefa, szefów czyli tego boga jakiego nikt nie widział opórcz szefa mojżesza.

W myśl tego prawa można było zabić niewygodnych sobie, podkopujacych autorytet bądż roszczących sobie prawo do większego udziału w zyskach. Oczywiście do tego należało mieć tak zwanych "cyngli" czyli największych zakapiorów ze wszystkich kast. W tym przypadku byli to synowie lewiego, którzy pilnowali skarbca i dokonywali mordów.

Po drodze podatki za samo istnienie (czyli za pozwolenie Ci żyć) (księga Wyjścia, rozdział 30)

11 I tak powiedział Pan do Mojżesza: 12 «Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu, aby nie spadło na nich nieszczęście5. 13 To zaś winni dać podlegli spisowi: pół sykla, według wagi przybytku6, czyli dwadzieścia ger za jeden sykl; pół sykla na ofiarę Panu

Oczywiście dla Pana Don jahwe abyście nie podejrzewali, że jam mojżesz jestem aż tak chytry.

Gdy ma się cwoich cyngli i robocza kasta jest nieposłuszna to daje się ludziom przykład. Księga Wyjście, rozdział 32

A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. 27 I rzekł do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: "Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego"». 28 Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.

Gangsterzy stosują przemoc na apel szefa, który twierdzi, że tak nakazuje szef, szefów. Nie, on bo on przecież jest tu z nimi, żyje wśród nich więc niebezpieczne byłoby stawianie się w takiej sytuacji. Więc ukarać nakazuje ich cały don jahwe, czyli szef wszystkich szefów.

chciwość rodziny mafijnej (mojżesza, aarona i miriam) rośnie wprost z posiadaniem; Księga Wyjścia, rozdział 35

5 "Dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana".(czyli dla don jahwe) Każdy więc, którego skłoni do tego serce, winien złożyć jako daninę dla Pana złoto, srebro, brąz, 6 purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz sierść kozią, 7 baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz drzewo akacjowe, 8 oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł, 9 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału.

Już don mojżesz nie owija w bawełnę. Za długo żyje na pustyni i marzą mu się luksusy; barwione skóry, kadzidła, olejki. oczywiście zawsze metale i kamienie szlachetne wszak sejf nazywany arką przymierza czyli wielka tajemnica, wielkiego dona jahwe, do której nikt nie mógł sie zbliżyć, trzeba napelniać. Nie bez powodu nikt pod grożbą śmierci nie mógł się do niej zbliżać.

 

W rozdziale 19 Księgi Kapłańskiej don mojżesz nie omieszkał zabezpieczyć się przed utratą dobra z powodu rozpustnego traktowania przez mężczyzn niewolnic. 

20 Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą wylewając nasienie, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze nie wykupioną ani obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara, jednak nie kara śmierci, bo ona nie była obdarzona wolnością. 21 Przyprowadzi mężczyzna przed wejście do Namiotu Spotkania swoją ofiarę zadośćuczynienia dla Pana, to jest barana na zadośćuczynienie. 22 Kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem, ofiarując barana na zadośćuczynienie za grzech, który on popełnił

Wiec jak sobie przelecisz niewolnice trzymaną dla innego ale jeszcze przez niego nie kupioną to musisz odpalić kapłanowi, czyli szefowi działkę. Sutenerstwo to wszak wynalazek jego przodków i jest bardzo intratne.

Wspomnijmy też o bardzo ważnym aspekcie społecznym. Abyś czasem jako młody i jurny nie chciał bzykać kobiet należących do starego zboczeńca. On już siłą Ci nie przeciwdziała więc musi powołać do tego prawo

32 Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan! Czyli okaż bojażń przed szefem wszystkich szefów bo on jest szefem.

Tak coraz starsi donowie jak mojżesz i aaron zabezpieczają się niby nakazem szefa wszystkich szefów czyli potężnym donem jahwe przed ewentualną napaścią młodych i jurnych z kasy robotniczej. 

 

 I tworzy się prawo najważniejszego przepisu mafii. Przepisu, który sankcjonuje dokonanie publicznej ezgekucji wobec człowieka nieposłuszego. Publicznej gdyż majacej wzbudzac trwogę i być przestroga dla następców.

13 Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: 14 «Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go. (...)16 Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go(ksiega kapłańska, rozdział 24)

 Tak pozbywano się wrogów systemu i zastraszało lud.

 

Póżniej don mojżesz, któremu dóbr wiecznie mało napada okoliczne wioski, miasta, łupi je, zabija wszystkich i porywa niewolnice. Dla dobra morale swych oddanych pistolero. Rozdziela im łupy z takich wypraw, a jednym z głównych łupów były niewolnice seksualne.

Cała ich droga to mafijne rzezie wszystkich społeczności na ich szlaku.

Swoim też nie przepuszcza. Wszak szef mafii nie może okazać słabości. Dwustu pięćdziesięciu kapłanów czyli podrzędnych szefów zbuntowało się przeciw mojżeszowi i aaronowi. Chcieli takich samych przywilejów. Widocznie byli zbyt blisko i umieli liczyć ile darów spływało do szefa mojżesza. Chcieli mieć w tym udział.

Mojżesz miał pieniądze i władze oraz wiernych żołdaków. Oczywiście na prośbę wielkiego don jahwe zrobił to mojżesz za pomocą swoich cyngli strącił ich wraz z rodzinami do jakiejś zapadliny
32 Ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, (księga liczb, rozdział16)
Tak kończy się bunt przeciw szefowi mafii. Oczywiście niwinna żona, żony, dzieci, niewolnice też muszą zginać. To się nazywa właściwy przykład dla innych oraz niweczenie okazji zemsty ze strony bliskiego zabitego.

 

Kiedy Izraelici przebywali w Szittim, zaczęli tam sobie folgować. Księga Liczb, rozdział 25

1 Gdy przebywali w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. 2 One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. 3 Izrael przylgnął do Baal-Peora, i gniew Pana zapłonął przeciw niemu. 4 I rzekł Pan do Mojżesza: «Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Pana od Izraela». 5 Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: «Zabijajcie każdego z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do Baal-Peora». 6 I oto przybył jeden z Izraelitów i przyprowadził Madianitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i całego zgromadzenia Izraelitów, którzy lamentowali u wejścia do Namiotu Spotkania. 7 Ujrzawszy to kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę włócznię, opuścił zgromadzenie, 8 poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę i kobietę - przez jej łono. I ustała plaga wśród Izraelitów. 9 Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące. 10 Mówił znowu Pan do Mojżesza: 11 «Pinchas, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił mój gniew od Izraelitów, gdyż zapłonął pośród nich zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie Izraelitów w mojej zazdrości. 12 Oznajmij więc: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju.

 

Dla grupy gangsterskiej która ma ustalone opłaty za sutenerstwo, która sama rozdziela zdobycze wojenne w postaci niewolnic seksualnych, czyli stosuje uznaniowosć za poświęcenie czy właściwą sumę darów zabawa bez kontroli jest niedopuszczalna.

Żołdacy trzymani w ryzach, nagradzani bądż karani nie mogą omijając szefów mafii, a co za tym idzie nie dokonując opłat za rozkosze, doznawać tych rozkoszy.

Kara za to musi być okrutna i przykładna. W myśl zasady, że nic nie dzieje się bez pozwolenia mafii i haraczu.

Tak więc na telegram oczywiście don jahwe, najpotężniejszego z szefów, szefowie lokalni wraz z innymy podrzędnymi szefami i ich cynglami dokonują rzezi nieposłusznych. Zabijają ich aż dwadziescia cztery tysiące. Cała klasa robotnicza zapamięta co znaczy nieposluszeństwo.

To nie wszystko. Przyszedł drugi telegram od szefa wszystkich szefów, don jahwe.

1 Rzekł Pan do Mojżesza: 2 «Pomścij Izraelitów na Madianitach. Potem zostaniesz przyłączony do twoich przodków1».
Księga liczb, rozdział 31

W ogóle to musimy wiedzieć, że mojżesz gdy zabil Egipcjanina uciekł przed faraonem do ziemi Madian.
Tam dostał gościnę, córkę jednego z gospodarzy za żonę oraz na tych ziemiach gadał z płonącym krzakiem. Czyli tam wpadł na pomysł z grupa mafijną. Innymi słowy rzecz ujmując, teraz don mojżesz chce wybić ludzi, którzy go schronili gdy uciekł z Egiptu. Skurwysyństwo? W najczystszej postaci.

Ale to jeszcze nic. Wszak w tak zdegenerowanych umysłach wszystko przystoi.

Księga Liczb, rozdział 31

7 Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. (...) 9 Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. (...) rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. 15 Rzekł do nich: «Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? 16 One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana.

Ale don mojżesz jest sprytny. Za darmo po tej czystce wcześniejszej wśród swoich, może teraz wkraść się w łaski reszty. I podnieść ich morale.

Chciał je wszystkie wymordować aby nie było wolnego rynku, swobodnego dostępu do kobiet. Rynek jest tylko jeden, całkowicie kontrolowany i obostrzony opłatami za wszystko przez dona mojżesza. 

Żyjące w sąsiedztwie wolne kobiety to zniszczenie procederu przydzielania i nagradzania niewolnicami seksualnymi. To jest niedopuszczalne.

Jednak don mojżesz wpada na inny pomysł. Skoro już zdobyli te dobra i te dziesiątki tysięcy kobiet to wykorzysta ten fakt podboju na swoją korzyść. Rozda im te najcenniejsze dla nich, czyli dziewice. Podniesie ich morale, a oni będa go uwielbiać.

17 Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. 18 Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu.

 

 Biorąc pod uwagę, że dojrzałość dziewczynek przyjmowało się na dwunasty rok życia, to możemy pokusić się o stwierdzenie, że zabijali również dzieci. Nie w amoku wojny lecz z wyrachowania i z premedytacją.
Zostawili sobie tylko dziewice; wszak to zawsze najbardziej łakomy kąsek.

Gdyby komuś wydawało się, że nie chodzi przecież o to, że oni będą gwałcić nieustannie te dziewice tylko na ten przykład będą one im gotować i sprzątać to żle się wydaje. Czyż do gotowania i sprzątania nie byłaby lepsza dorosła kobieta, która już to umie? A które zabili?

Przekaz jest nadzwyczajnie jasny. Z mafią się nie zaczyna.

35 a osób, czyli dziewcząt, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, było razem trzydzieści dwa tysiące.

I te dziewczęta trafiły do zołdaków jako łup wojenny tylko i wyłącznie jako niewolnice seksualne.

Wyobrażcie sobie dziesiątki tysięcy niewinnych dzieci, młodszych, starszych, dziewczynek i chłopców. Siostra jest odseparowana od brata. Już lubieżnie na nią patrzą, a być może i już ja gwałcą.

Inni idą w twoim kierunku zarzynając po drodze chłopców. Jakas matka rzuca się zasłaniając dziecko ciałem, też zostaje przebita. Krew chlapie po twarzach zniewolonych dzieci. Masz pięć lat, być może trzy, a może i siedem. Idzie w Twoim kierunku śmierć z rąk człowieka boga.

 

Gdybyś jeszcze nie pojął w czym cały ambaras to zakończmy opowieść o don mojżeszu księga liczb, rozdziałem 31 i o tym jak istotne były łupy i ich rodział.

Z tego oddali Panu sześćset siedemdziesiąt pięć sztuk; 38 trzydzieści sześć tysięcy wołów - z czego oddali Panu siedemdziesiąt dwie sztuki; 39 trzydzieści tysięcy pięćset osłów, z czego oddali Panu sześćdziesiąt i jedną sztukę. 40 Wreszcie szesnaście tysięcy osób, z czego oddali Panu trzydzieści dwie osoby. 41 I oddał Mojżesz kapłanowi Eleazarowi dary przeznaczone na ofiarę dla Pana, (...)50 Dlatego przynieśliśmy w ofierze dla Pana wszystkie znalezione przedmioty ze złota: nagolennice, naramienniki, pierścienie, kolczyki i naszyjniki, aby dokonano nad nami wobec Pana obrzędu przebłagania». 51 Wzięli więc Mojżesz i kapłan Eleazar złoto i wszystkie kosztowne przedmioty. 52 Złota zaś oddanego przez tysiączników i setników na ofiarę dla Pana było szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt syklów.

 Pamiętajcie też na koniec bardzo ważną przestrogę don mojżesza, oczywiście jako przestrogę don jahwe.

Jeśli chcesz audiencji, rozmowy, masz jakiś klopot i chcesz o nim pogadać to pamiętaj  (księga wyjścia, rozdział 34, wers 20) i nie wolno się ukazać przede Mną z pustymi rękami.

 

 

 Starzy umierają, na ich miejsce przychodzi młodość. Też leniwa, nie chcąca pracować, chcąca żerować na innych ludziach. Uprawiać bandytkę.

Następnym donem zostaje niejaki chrystus. Ten jednak nie dożył starości, jego dzialania nie podobały się władzy więc wysłano za nim list gończy z nagrodą finansową. Władza nie mogła sobie pozwolić na budowanie grupy zorganizowanej pod auspicją dona jahwe dzięki któremu sama miała ustalone korzyści. Istniejąca już organizacja mafijna nie lubi dzielić się wpływami.

Niedopuszczalnym było pozwolenie na działalność kogoś, kto obwoływał się wszem i wobec synem szefa wszystkich szefów. Zagrażało to ustalonemu porządkowi i już podzielonym wpływom donów żydowskich. Więc trzeba było się go pozbyć. Ktoś się skusił i doniósł na bandytę. Wykonano na nim wyrok i nie zdążyl zostać donem.

Donosiciela na szefa mafii spotkała rzecz jasna zaśłużona kara. W takich strukturach aby utrzymać należyty respekt należy rozprawić się ze zdrajcą w sposób dla wszystkich jasny: 18 Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. (Dzieje Apsotolskie, rozdział 1)

Ale jego wspólnicy, których nazywał apostołami kontynuowali jego tak zwane nauki i zorganizowali strukturę jaką on planował zbudować.

Na czele stanał człowiek o pseudonimie operacyjnym "piotr". Był głową kościoła, czyli szefem mafii po śmierci dona chrystusa. Pozostałych szefów było jedynastu.

 


Kult dona jezusa już nie tyle co straszy ile czyni śmierć za nie przekazanie całych dochodów. I znów mamy powołanie się na strasznego, tym razem ojczulka niedoszłego szefa gangsterów, dona jahwe. Straszenie donem sprawdziło się kiedyś, sprawdzi się teraz.

Potężny dyktator, bezlitosny oprawca. Szef, wszystkich szefów, don jahwe. 

I teraz ma być gorzej bo w okolicy zabito jego syna! Zabić syna dona to jak sprowadzić na siebie zagładałę. I tak się stało. Na świat przyszło niepodzielnie panujące chrześcijaństwo i kościół czyli najgrożniejsza mafia w historii ziemi, która zabiła więcej ludzi niż kiedykolwiek zginęło z jakichkolwiek innych przyczyn.


Dziele Apsotolskie, rozdział 5

1 Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość 2 i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp Apostołów. 3 «Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? 4 Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu». 5 Słysząc te słowa Ananiasz padł martwy. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. 6 Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
7 Około trzech godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. 8 «Powiedz mi - zapytał ją Piotr - czy za tyle sprzedaliście ziemię?» «Tak, za tyle» - odpowiedziała. 9 A Piotr do niej: «Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie». 10 A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża. 11 Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli.

 

Przetłumaczmy ten okropny mord na parze bogatych małżonków.

Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość  i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp Apostołów, czyli u stóp przywódców mafii. To była powinność zgodnie z wydanym dekretem mafijnym z Dzieje Apostolskie, rozdział 4: 34 Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je 35 i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów.

 Ananiasz trafia na przesłuchanie do dona Piotra. Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie nam skłamałeś lecz donowi jahwe. Ananiasz pewnie tłumaczy, że sprzedal swoja własność, odlozył tylko częśc zapłaty, wszak to jego pieniądze, i tak znaczną część oddał grupie gangsterskiej. Ale don piotr nie lubi półśrodków. Jak to dla siebie część? Wszystko masz nam oddawać.

5 Słysząc te słowa Ananiasz padł martwy. No padł martwy jak dostał młotem w łeb. Tak postępuje mafia. Nie oddałeś nam pieniędzy zgodnie z oczekiwaniami więc czapa w łeb. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. 6 Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.

Cyngle wywiezli gościa poza miasto i zakopali. Nie ma trupa, nie ma problemu. 

Zaczeła go jednak szukać żona. Po trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało.  «Powiedz mi - zapytał ją don piotr - czy za tyle sprzedaliście ziemię?   «Tak, za tyle» - odpowiedziała.  A Piotr do niej: «Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę cierpliwość don jahwe? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża, szamto. Tak, zginął i właśnie oni pochwali jego truchło, bo nas się nie kantuje kurwo. Gdzie są pieniądze dziwko, gadaj gdzie są pieniądze. Jak nie powiesz wyniosą też ciebie. Zajebiemy Cię tak samo jak mężulka. Mów, gdzie jest reszta szmalu szmato.». A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. No upadła, jak dostała młotem w głowę.

Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża. 11 Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli.

 

Tak właśnie tak zwani apostołowie, mesjasza chrystusa postapili z para małżonków, którą spieniężyła swój majatek i nie oddała im wszystkich pieniędzy z tego.

Przecież to najzwyklejsza bandytka. Pospolite gangsterstwo w którym chodzi o wpływy.

Tak się wymusza posłuszeństwo i szerzy świadomość o tym aby nie oszukiwać mafii.

 

Istny Mario Puzo.

 

 

To działanie strandardowej mafii. Mordowanie ludzi za nie oddanie pieniedzy wspólnocie, czyli kościołowi, czyli mafii.

I wymuszanie posłuszeństwa przepisami, nakazami, klątwami. Nazywanie tego prawami boga czyli szefa, szefów oraz naukami jego syna czyli pospolitego gangstera.

Po drodze cały czas chodzi o składanie ofiar i datków, uiszczanie opłat za wszystko. A jak nie, to czapa.

Gangsterzy zwani apostołami byli sprytni, zwłaszcza jeden z nich, Paweł. Jego przewrotność sprawiła, że mafia czyli chrześcijaństwo zaczęło z wolna mieć największe wpływy i eliminować każdą konkurencję.

Za nieposłuszeństwo karało śmiercią, zastraszało torturami jak w inkwizycji, podbijało nowe rynki jak konkwista i organizowało zbrojne napady jak krucjaty.

I mnóstwo, mnóstwo innych działalności.

Morderstwa, tortury, gwałty i pieniądze. Trwa to do dziś dzień i przez ta organizację, zwaną chrzescijaństwem rozpowszechnione jest na cały świat i praktykowane najgorliwiej. Przy wiwacie rządów państw i aplauzie tłumów.

 

 

Mordowanie całych rodzin było w skrukturach tej grupy przestępczej praktyką powszechną i mająca wymuszać posłuszeństwo na każdym kto chciałby uczynić podobnie.

Poniżej akta ujawnione przez informatora o pseudonimie Jozue (Księga Jozuego rozdzial 7) 

1 Izraelici dopuścili się przestępstwa na rzeczach obłożonych klątwą. Akan przywłaszczył sobie coś z dobra obłożonego klątwą, dlatego zapłonął gniew Pana przeciw synom Izraela.

Dekodując ten szyfr mamy przekaz, że członkowie mafii (Izraelici), w tej sytuacji niejaki Akan wszedł w posiadanie czegoś w drodze zagarnięcia bez wiedzy mafii. Don jahwe (pan) wkurzyl się na żołdaków mafii.

Na przesłuchaniu Akan zeznaje:

20 Odpowiedział Akan Jozuemu: «Istotnie zgrzeszyłem przeciw Panu, Bogu Izraela. Oto co uczyniłem: 21 Ujrzałem między łupem piękny płaszcz z Szinearu, dwieście syklów srebra i pręt złoty wagi pięćdziesięciu syklów. Zapragnąłem ich i zabrałem je.

Akan pokusił się o zdobycz dla siebie po jednej z akcji rozpoznawczej prowadzonej przed atakiem na miasteczko AJ.

Akan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z pokolenia Judy, przywłaszczył sobie coś z dobra obłożonego klątwą, dlatego zapłonął gniew Pana przeciw synom Izraela.
2 Jozue wysłał mężów z Jerycha do Aj, które leży obok Bet-Awen1, na wschód od Betel, i rzekł im: «Idźcie w góry i wybadajcie tę okolicę». Ludzie ci poszli i przypatrzyli się miastu Aj

 

To sprowadziło zgubę na Akana oraz wszystkich jego bliskich. Metody mafii były niezwykle okrutne aby przeciwdzialać nieposłuszeństwu.

24 Wziął więc Jozue,  Akana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i pręt złoty, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, jego namiot i wszystko, co do niego należało. Wszyscy Izraelici im towarzyszyli. I wywiedli ich w dolinę Akor. 25 Jozue powiedział: «Jak nas wprowadziłeś w nieszczęście, tak niech dziś Pan ciebie w nieszczęście wprowadzi». I wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami.

 

Cała rodzina, cały żywy dobytek zostali unicestwieni na oczach wszystkich członków mafii.

To wyrazny sygnał aby nie łamać zasad grupy.

 

Na koniec byśmy doskonale zrozumieli kto w imieniu boskiej kreatury ustawia się na całe swe leniwe życie.

Księga Liczb, rozdział 18

15 Wszystkie pierwociny łona matki, które oddają Panu ze wszystkiego ciała, począwszy od ludzi aż do bydła, będzie twoje; ludzi pierworodnych każesz wykupić, jak również wszystko pierworodne zwierząt nieczystych. 16 Wykupu dokona się w miesiąc po urodzeniu za cenę pięciu syklów srebra według wagi przybytku; sykl po dwadzieścia ger. 17 Nie każesz jednak wykupywać pierworodnego krowy, owcy i kozy: te są święte. Krew ich wylejesz na ołtarz, a tłuszcz ich spalisz w ogniu jako miłą woń dla Pana. 18 Lecz mięso ich będzie do ciebie należeć, to jest mostek z piersi, ofiarowany gestem kołysania2, i prawa łopatka będą twoje.

Czyli za wszystko musisz płacić; masz obowiązek wykupić syna, który rodzi się w zasadzie niewolnikiem oraz zwierzęta nieczyste. Czyste, jako te smaczne do jedzenia nie wykupisz gdyż należą one do kapłana jako smakowity kąsek. Są tak zwane święte; wiec jak widzimy w religii tej, świętością nazywa się mające być zamordowane zwierzę.

 

 

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__

Zaloguj się