Wroga idea

Zapamiętajcie to zdanie i wypowiadajcie je przy każdej sposobności czyli wówczas kiedy ludzie w Polsce w imieniu katolicyzmu będa prześladować innych Polaków.


Mówcie wówczas o nich i do nich wprost; że są wyznawcami obcej, żydowskiej ideologii w myśl której prześladują Polskich obywateli.

Mówcie głośno, że katolicyzm jak i chrześcijaństwo jest obcą nam i wrogą ideologią, a wymuszanie na Polakach jej uznania jest zamachem na naszą wolność i niepodległość.

W myśl tej obcej ideologii nadrzędnym dla nas ma być przestrzeganie przepisów prymitywnego obcego nam plemienia, które zabijało za dostęp do studni. Na innych rejonach możemy dzielić się wodą ale co z tego gdy przyświeca nam idea ludzi zabijających za nią.

 

Katolicy wyjśniam więc w punktach aby było to łatwe do zrozumienia gdyż rozumowanie, logika i sztuka interpretacji nie jest waszą mocną stroną.
1. wasza doktryna wiary nie istnieje bez konieczności wielbienia żyda.
2. wasza doktryna wiary istnieje tylko z powodu mesjanizmu hebrajskiego czyli żydowskiej przepowiedni.
3. twórcą waszej doktryny jest żyd Paweł.

Prościej?
Będąc chrześcijanami uznajecie prawo (mojżeszowe - żyda) i nauki chrystusa (żyda) jako wszystko co inicjuje wasze postępowanie i myślenie. No i waszym bogiem ojcem jest wielbiciel żydów, wybranego plemienia Izrael, które miało według jego wskazań mordować wszystkie inne narody oraz wyniszczyć wszystkich Pogan (poganami byli wszyscy, którzy nie byli żydami więc i nasi przodkowie. W nowym testamencie, który również kipiał nienawiścią do Pogan byli nimi wszyscy którzy nie byli żydami i chrześcijanami)


«To mówi Pan, Bóg Izraela:(...)Ja ich wypędziłem sprzed was i Ja wam dałem ich kraj. 10 Powiedziałem wam: Ja jestem Pan, Bóg wasz: (Ksiega Sędziów, rozdział 6)

Jesteście całkowicie podlegli tej napływowej kulturze Izraela.


Nie mówcie już o Polskości podczas gdy jesteście bękartami tej żydowskiej napływowej kultury jaka zgwałciła naszych przodków. Nie mówcie już o Polskości gdy intronizowaliście na króla Polski, żyda, a żydowska matka jest naszą królową.
Jesteście zdrajcami tego co Polskie, tego co swoiste dla Polaków; tego co słowiańskie. To wy katolicy deprecjonujecie to co Polskie. Naszą kulturę, którą chrześcijaństwo zdeptało i zabiło. 

 

Jeszcze prosciej?

- 613 zakazów i nakazów w tym między innymi dekalog jako przepisy przekazuje bóg wielbiciel tylko swojego plemienia żydowi Mojżeszowi jakieś 3800 lat temu. Między innymi taki przepis 44 Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. 45 Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. 46 Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo. (księga kapłańska, rozdział 25)

Przy czym wyrażnie i nie raz podkreśla, że jest bogiem wybranego plemienia - żydowskiego. Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! (...) I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem (Ksiega Wyjście, rozdzial 6)

 

Póżniej pewna żydówka rodzi syna, który według katolików jest synem boga ale przecież jest potomkiem żydowskiego króla Dawida ze strony Józefa więc albo jest synem boga i żydówki albo jest prapotokiem króla dawida (zresztą pedofila) wiec jest synem Józefa. Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida. Apokalipsa Jana 

(https://www.poganin.eu/antyteizm/potomek-gwalciciela)

 

Bez względu więc czy jest synem boga czy synem Józefa, jest żydem przed którym Polacy katolicy tak niechętni do żydów, a tak chętnie o tym mówiący, klękają i w jego imieniu prześladują innych.

Mógłbym podac tutaj tysiące jeśli nie miliony przykładów prześladowań żydów w imieniu swego boga. Robili to Polacy bardzo chętnie, jak np w XVII wieku dokonali pogromu 200 000 żydów. W XX wieku pewien niemiecki faszysta to powtórzył.

Na dzień gdy pisze ten artykuł jest pewna rocznica. Bardzo smutna i tylko potwierdzajaca dokąd prowadzi religijność, wierność prymitywnym starodawnym ksiegom i uprzedzenia wynikajace z wiary. I to do czego jedynie dążą kapłani religijni jak choćby ostatnimy czasy w Rwandzie. (https://www.poganin.eu/antyteizm/rwanda)

Ale zostańmy na naszym podwórku.

"Dokładnie 75 lat temu 19 sierpnia 1945 nasi dzielni, jak najbardziej aryjscy harcerze z rabczańskiego gimnazjum, inspirowani przez swojego księdza katechetę Józefa Hojoła (wybitnego kapłana-patriotę, autora poezji opiewającej miłość do Ojczyzny) oraz drugiego nauczyciela gimnazjalnego prof. Edmunda Chodaka (autora elementarzy oraz książki "Psychologia a nauka o wychowaniu") po raz drugi zaatakowali zbrojnie sierociniec w Rabce, gdzie przebywało wówczas 60 ocalałych żydowskich dzieci, które trafiły tam, ponieważ były ciężko chore. Były to:
Sala, 14, Moniek, 11, Pepa, 12, Ruta, 16, Ola, 12, Jurek, 7, Zygmuś, 6, Mira, 3, Adam, 8, Lotka, 10, Krysia, 12, Ania, 12, Helena, 6, Natan, 11, Fredzia, 16, Daniel, 7, Emil, 11, Halina, 11, Staś, 11, Wolf, 7, Michał, 12, Nachum, 12, Olek, 12, Danusia (Rywa), 10, Dziunia, 6, Chana, 10, Anna, 13, Janka 8, Estera, 10, Henia, 8, Róża, 12, Jetti, 9, Zosia, 8, Danka, 7, Balka, 13, Rózia, 11, Janka, 12, Dawid, 12, Heniek, 12, Szlama 14, Henio, 7, Aron, 14, Perła, 8, Mirka, 10 i Marek, 11, które po tym ataku zostały zabrane z Rabki, oraz: Ada, 15, Janek, 12, Bronia, 10, Lila, 12, Maniek, 7, Gucia, 8, Gitla, 15, Stefa, 8, Krysia, 9, Dora, 13, Benek, 8, Dziunia, 12, Awija, 7, Basia, 8, Oleś, 8, Chaim, 13, Nachum, 15, Róża, 11, Mania, 11, Marek, 7, Olek, 7, Ewa, 16, Ilona, 8, Dawid, 3, Zbyszek 7, Dawid, 13, Chiel, 10, Sarenka, 7, Jurek, 7 i Basia, 8, które nie miały rodziny, więc prócz tego przeżyły kolejny, trzeci atak tydzień później (z wyjątkiem Janka z Częstochowy, lat 12, który w dniu trzeciego ataku umarł w rabczańskim szpitalu wskutek zapalenia otrzewnej na tle gruźliczym). Wszystkie te dzieci, prócz Ilonki, która dojechała później, były tydzień wcześniej, tj. w dniu 13 sierpnia, ofiarami pierwszego ataku, a 11-letnia Rózia o mały włos nie zginęła, bo granat wpadł do jej znajdującego się w infirmerii łóżka, z którego na szczęście zdążyła wyskoczyć.


W czasie pierwszego ataku, który dzielnym harcerzom nie do końca się udał wskutek pewnych błędów organizacyjnych (potem to nadrobili), byli ponadto obecni: Ala, 5, Marysia, 7, Celina, 8, Teosia, 8, Fela, 11, Elena, 10, Artek, 13, Jan, 13, Halina 11, Mietek, 16, Regina, 15, Gienek, 6, Hela, 13, Józio, 3, Dawidek, 8, Salek, 14, Dorotka, 5, Eli, 14, Aleks, 7, Fryderyk, 9, Sewek, 16, Cela, 6, Irka, 12, Mila, 6, Jerzyk, 8 oraz Mirek, 11. W odróżnieniu od pozostałych dzieci, które w większości były sierotami, dzieci te miały ocalałych krewnych, którzy, zaraz po pierwszym ataku - przerażeni, tym bardziej że było to następnego dnia po pogromie krakowskim - odebrali je z Rabki.


A o co chodziło? No cóż, po prostu ksiądz Hojoł uważał, że skoro Rabka została już - wskutek okoliczności dziejowych - "strefą wolną od Żydów", to należy spowodować, żeby ta setka żydowskich dzieci, które nie wiadomo po co się tam znalazły, wyniosła się z tak pięknie oczyszczonego miasta. I to mu się udało, bo po trzecim ataku, zlikwidowano sierociniec, uznając przebywanie w nim dzieci za zbyt niebezpieczne. Ponieważ dzieci przez 3 tygodnie przebywały w piwnicach, spały na korytarzach i na schodach, by nie być blisko okien i nie znaleźć się na linii strzału, wszystkie się rozchorowały, więc okazało się również, że specyficzny klimat Rabki im nie służy. Co myślały? Część myślała, że znów jest wojna, że Niemcy wrócili. Ale były też takie, które wpadły na taką koncepcję: Polacy wygrali wojnę z Niemcami i teraz oni będą do nas strzelać. Trzeba przyznać, że było to rozumowanie niepozbawione sensu."

Religia to zło. Udowadnia to cała biblia jak i historia.

 

Czy zbyt niestosownym więc chrześcijanie będzie gdy nazwę was, owieczkami żydowskiego barana?

 Politycy dziś mówią, że chrześcijaństwo jest tak bardzo Polską kulturą. Mogę zrobić tylko zdziwione oczy na "tak bardzo polską". Czy tak bardzo polskim jest intronizowany na króla śniady żyd chrystus oraz jego śniada matka, żydówka maryja. Tak bardzo jest to polskie.

I tak bardzo polskie jest zniszczenie słowiaństwa i naszych przodków przez doktrynę chrześcijańską oraz kościół katolicki.

I prześladowanie własnych obywateli w myśl żydowskiej ideologii.

Słowianie Pomorscy: "U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i złodziei; u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii!U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk"

 

 

Nie chciałbym martwić żadnego katolika tak twierdzącego ale choćbyście kładli się na glebie w swoich modłach w najniższym, wyzbytym godności ludzkiej uniżeniu to i tak selekcjoner przy bramie nieba pnie wpuści was do niego:
"4 I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: 5 z pokolenia Judy z pokolenia Rubena z pokolenia Gada 6 z pokolenia Asera z pokolenia Neftalego z pokolenia Manassesa 7 z pokolenia Symeona z pokolenia Lewiego z pokolenia Issachara 8 z pokolenia Zabulona z pokolenia Józefa,
z pokolenia Beniamina (Apokalipsa św Jana, rozdział 7)

Chyba, że czegoś nie wiemy i należycie do jednego z wymienionych pokoleń synów izraela i celowo degenerujecie Polskę i prześladujecie Polskich obywateli.

 

 

Ojciec waszej religii w osobie Mojżesza mówi dos woich ziomków

"Weszliście z Panem, Bogiem swoim, w przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł dziś z wami pod przysięgą, 12 aby was dzisiaj uczynić swoim ludem. On bowiem będzie dla was Bogiem, jak przyobiecał tobie i jak poprzysiągł przodkom waszym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Księga Potórzonego Prawa, rozdzial 29)

Polak katolik czy to w osobie zwykłego umiarkowanego katolika, posła, ministra czy też agresywnego, patrolującego ulice żolnierza chrystusa wyznajac tego boga, a prześladując rodaków jest wrogiem Polskości.

https://www.poganin.eu/antyteizm/ciag-krotkich-mysli/anegdoty/katolicy-szykanujacy-polakow

Oni mówią głośno, że służą jakiejś bożej sprawie aby wymusić na nas służenie tej samej sprawie. Ale ja nie chcę służyć bożej sprawie.

Boże sprawy to mordowanie i niszczenie. "Wypowiedz mu wojnę! 25 Od dziś zaczynam bojaźnią i strachem przed wami przejmować wszystkie narody pod całym niebem. Kto tylko o tobie usłyszy, zacznie się bać i drżeć przed tobą" Księga Powtórzonego prawa, rozdział 2

Tak mówi bóg do swych wybrańców i nawołuje do niszczenia każdego miasta i mordowania wszystkich narodów na szlaku Izraelitów do ziemi obiecanej. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 20
13 Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce - wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza. 14 Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój. 15 Tak postąpisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie położonymi, nie będącymi własnością pobliskich narodów. 16 Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu.

To jest cala idea chrześcijan i wola ich boga. Zatem i wola ich samych.

Wstydem dla mojego pochodzenia jest szanowanie i tolerowanie religii w narodzie, który ona wyniszczyła i religii która niszczy wszystkie narody. Wstydem dla humanizmu i etyki.

 

Więc co jeszcze mówi faszystowskie chrześcijaństwo? Daje wrogów. I podsyca nimi swoich.

Przyjrzyjmy się pewnej wielkiej nienawiści sprowadzonej do jednego słowa.

Pierwszy raz słowo „poganin" użyte zostało w starym testamencie w księdze Jozuego. Wzmianka jest mało istotna ale chodzi o nomenklaturę.
Musimy sobie teraz powiedzieć, że zarówno w starym jak i nowym testamencie nie ma tekiego słowa jak „ateista" W starym testamencie mamy pogan i cudzoziemców.

Wobec tego wszyscy Ci poza bliźnimi czyli Izraelitami (stąd przykazanie „miłuj bliźniego swego" czyli miłuj swojego ziomka Izraelitę.) Wszyscy inni byli nazywani cudzoziemcami ( z których to bóg każe brać niewolników), a Ci bardziej nielubiani z cudzoziemców aby podkreślić wyjątkową wrogość i pogardę do nich w świadomości religijnej dostawali miano poganina.

Nowy testament już w zasadzie dychotomicznie dzielił ludzi poza chrześcijanami. Kto nim nie był i nie był żydem nazywany był poganinem.

Paweł, który był twórcą chrześcijaństwa wprost mówił o szerzeniu nauk chrześcijańskich u żydów i pogan czyli żydów i wszystkich innych; wierzących w drzewo, mitrę, buddę, niewierzących w nic.
Podkreśmy sobie więc wyrażnie, że dla chrześcijan wszyscy inni, którzy nie uznawali ich nowego boga Jezusa Chrystusa byli żydami albo poganami.
Wspomnieć również należy, że wszystkie religie monoteistyczne bardzo nie lubią owych pogan czyli tych, którzy albo wyznają innego boga co jest bluźnierstwem albo mogą tworzyć zupełnie inne wartości poza religią co jest dla religii jako takiej największym zagrożeniem. Tworzenie innej wartości do boga, jest również bluźnierstwem jako tworzenie wobec niego alternatywy.
Stąd zarówno stary jak i nowy testament wprost kipią nienawiścią do pogan.

Słowo "poganin" w bardzo nienawistny sposób używane jest przez wierzących  zwłaszcza wobec ludzi wolnych od religii. I określenie „poganin" jest określeniem najbardziej znienawidzonym przez religie monoteistyczne. Musimy wiedzieć, że poganin dla ortodoksyjnych żydów to nie był człowiek. Poganin dla nich był podludziem, tak jak słowianin dla hitlera. Stąd w Jerozolimskim ośrodku poczatków chrześcijaństwa nie było możliwości uczenia pogan żydowskiej religii.

Poganin nie mógł nawet siedzieć przy tym samym stole.

Reasumując; poganin według formuły to również człowiek niewierzący jak i cywil w kontekście „miles christii" czyli chrześcijaństwa.

I w demagogii nowego testamentu czyli treści, która wyniosła chrześcijaństwo, poganinem jest określany każdy kto nie jest żydem i wyznawcą tegoż chrześcijaństwa.

Poganie to więc wszyscy inny; wierzący w Zeusa, drzewo, kozła, krowe, niewierzący. Wrzuceni są oni do jednego worka przez chrześcijaństwo jako ci najmniej godni. Jako nie ludzie księgi.

A co mówi bóg w waszej najświętszej księdze o poganach? Czyli o każdym kto nie jest chrześcijaninem lub żydem? Kipi nienawiścią wobec nich i chce dla nich zagłady. Za to tylko, że nie wierzą.

- (Księga Judyty 16) 17 Biada poganom, którzy powstają przeciw memu narodowi: Pan Wszechmocny ich ukarze w dzień sądu,
ześle w ich ciało ogień i robactwo, i jęczeć będą z bólu na wieki».

- (Księga psalmów 10) 16 Pan jest królem na wieki wieków, z Jego ziemi zniknęli poganie.

- (Księga Izajasza 34) Bo Pan kipi gniewem na wszystkich pogan

- (Księga Izajasza 60) Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą, i poganie zostaną całkiem wygładzeni

- (List do rzymian 15) Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym.

- (List do Rzymian, 17)  Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa [wierze] słowem, czynem

 

 Bóg do największy prześladowca i potrzebuje takich samych wyznawców. Dlatego też chrześcijaństwo z takim bogiem na ustach dokonalo najliczniejszych zbrodni w dzijach ludzkości. I to są fakty historyczne. 

https://www.poganin.eu/antyteizm/ciag-krotkich-mysli/obce-artykuly/skrajne-zlo

 

Samo chrześcijaństwo jest ideą zła, w której tego zła dokonuje chętnie zindoktrynowany przez kaplana wierny. Sam kaplan je napędza aby utrzymać władzę wmawiając wam, że robi to w imieniu jakiegoś boga.

Idelnie ukazał to Mojżesz, czyli twórca boga: https://www.poganin.eu/antyteizm/degenerat

Jak natomiast do tego doszło można dowiedzieć się tutaj: https://www.poganin.eu/antyteizm/cywilizacja-zla

 

 

By ludzie stali się potworami jakimi są, wystarczy im powiedzieć, że mogą; i tą rolę wypełnia religia.
W dodatku zgodnie z zamysłem boskim czyli niepodważalnym. I tym stoi ludzka historia wypełniona zbrodniczością chrześcijan i kościoła katolickiego po brzegi.

To co widzimy dziś w Polsce to efekt działań kościoła katolickiego jako motoru napędowego prześladowań i nienawiści.
Widzimy tu również poparcie dla tej agresji działań rządu; wszak nikt nie staje im na drodze.

Reszta to tylko ludzkość. — Nad ludzkością
trzeba górować siłą, wysokością duszy — pogardą.
Fryderyk Nietzsche

 

Pamiętajcie aby mówić dziś wprost, że ci narzucający nam swoją wolę w myśl religii chrześcijańskiej są wyznawcami obcej, żydowskiej ideologii w myśl której prześladują Polskich obywateli. Mówcie głośno, że katolicyzm jak i chrześcijaństwo jest obcą nam i wrogą ideologią nękającą Polaków jacy jej nie wyznają.

 

 

- Chrześcijaństwo zbeszcześciło naszych przodków : https://www.poganin.eu/antyteizm/zbezczescic-przodkow

- zobacz jak się narodziło: https://www.poganin.eu/antyteizm/jezus-chrystus-czyli-mitra

- gdy zaczniesz wątpić, a chcesz wierzyć sprawdż gdzie powinieneś się odnależć: https://www.poganin.eu/antyteizm/wyzsze-chrzescija-stwo

- to wszystko dlatego, że żyjemy w epoce ryb, w epoce oszustw: https://www.poganin.eu/antyteizm/swiat-na-opak

 

https://www.poganin.eu/antyteizm/absolutyzm

 

 

 

 

 

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__

Zaloguj się