żołdak marnego bożka

Powtórzę wiec raz jeszcze aby takie kmioty jak na zdjęciu wreszcie zrozumiały, że nie maja nadobnego celu w swej wojence, a ich boska nagroda może zadowolić tylko kogoś mentalnie ulomnego.

"ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga(...) I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie(...)I wniosą do niego przepych i skarby narodów." Apokalipsa Jana.

W Apokalipsie wierzący wydadzą nam wojnę i będą walczyć w bojaźni przed bogiem. Ponownie chodzi o prześladowanie i wybicie pogan czyli wszystkich, którzy nie wierzą w boga jahwe. I wciąż chodzi o skarby jakie zdołają zrabować.
Ale przegrają w mniemaniu iż zwyciężą.
Zostaną odizolowani w mieście o długości i szerokości 75 metrów więc na obszarze 5625 metrów kwadratowych nad którym nie świeci słońce i nie widać nieba. I będą dumni z bycia oznakowanym i sługą swego boga.

I do tego dąży wielka obietnica boga. Do obozu koncentracyjnego.
To jest wasze królestwo po wielkiim boskim "zwycięstwie" w Apokalipsie.

Idzie epoka Wodnika czyli ryby ze swoim "ja wierzę" muszą ustąpić oświeceniu Wodnika i "ja wiem".
I o tym mówi biblijna apokalipsa, która nie jest opisem końca świata lecz upadku religii i panicznego strachu wierzących. Jest końcem tej najgorszej w dziejach ludzkości ery wiary.

Tysiące stron niejakiej biblii czyli najważniejszej księgi chrześcijan i tysiące tychże stron "mądrości" boga, proroków, apostołów i mesjasza prowadzą do jednej i lakonicznej konkluzji.
Już na samym początku najwyższy skazuje nas na banicję i zamyka ogród eden stawiając na straży uzbrojonych Cherubów. Później złorzeczy ludzkości, topi ją, morduje ponownie, czyni holocaust zwierzętom, wybiera sobie złodziejskie i niewdzięczne wobec swych wybawców Egipcjan plemię i nakazuje im maszerować aby podbić Palestynę. Po drodze wybijając i niewoląc wszystkich na swej drodze. Tego chce najwyższy.
Następnie daje ludzkości swego niejakiego syna, którego składa na ofiarę samemu sobie abyśmy mogli dzięki temu przez niego - o ile będziemy przed nim klękać- dostać się do królestwa niebieskiego. I to ma być wielka nagroda aby żyć wiecznie w miejscu bez zwierząt, wśród degneratów chrzescijańskich jacy uczynili najwięcej zła w historii ludzkości. I wśród każdego zwyrola, który przed zakończeniem swego zbrodniczego życia się wyspowiadał i przyjał hostię.
Na końcu jednak tej całej wielkiej księgi oznajmia nam, że wyda wojnę światu, a w konsekwencji zamknie swoich popleczników w bunkrze na powierzchni nie większej niż 6 tysięcy metrów kwadratowych.
I nazwie to wielkim zwycięstwem nad siłami zła nie pozwalając swoim wiernym zrozumieć, że to on jest największym złem.

Chrześcijanie, Wasza obietnica nie ma dla mnie sensu i wartości. Nie spełnia nawet minimum mych oczekiwań.

Szroty ze zdjęcia walczą czekając z utęsknieniem na ostatnią bitwę. To sens ich życia. Oczywiście oni i ich poprzednicy walczyli od wieków w obronie doktryny prześladowczej i niewolniczej. Ich idole jak Św. Augustyn (twórca pierwszej doktryny filozoficznej kościoła katolickiego) naucza, że niewolnictwo to stan zgodny z naturą (czyli odwrotnie niż prawnicy i myśliciele rzymscy) i przekonuje niewolników chrześcijańskich, że ich położenie jest zgodne z wolą Bożą.
357 roku Rzym wprowadza podatek od wyzwalanych niewolników. W odpowiedzi biskupi wydaja zakaz wyzwalania niewolników stanowiących własność Kościoła. Kapłani wprawdzie nadal wieszczą niewolnikom perspektywę szczęśliwego życia pozagrobowego, ale mogą na nie liczyć tylko niewolnicy posłuszni i ulegli. To najważniejsze problemy kościoła katolickiego IV wieku. Frustracja prowadzi do pierwszej zbrodni z powodów wyznaniowych. W 385 roku po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan. Miało to miejsce w Trewirze.
Czwarty wiek to początek okresu mordowania pogan i plądrowania ich świątyń przez chrześcijan podjudzanych przez biskupów, opatów i mnichów. (postacie z naszego obrazka to takie podjudzone ludzkie gówna. Cała historia pelna jest tego typu degeneratów)
W VI wieku na mocy cesarskiego dekretu, wszyscy poganie zostali uznani za ludzi bez majątku i praw: "iżby ograbieni z mienia, popadli w nędzę". Dekret ten dawał prawo bezkarnego mordowania i grabienia niechrześcijan. (poganinem nazywany był każdy człowiek nie będący żydem lub chrześcijaninem)
665 rok. Dziewiąty sobór w Toledo wydaje postanowienie, które było źródłem dopływu niewolników dla Kościoła: "Kto tedy, od biskupa po subdiakona, płodzi synów z kobietą wolną lub niewolnicą, ten powinien podlegać karze kanonicznej; dzieci z takiego haniebnego związku nie tylko nie powinny otrzymać spadku po rodzicach, lecz na zawsze, jako niewolnicy, stanowić własność Kościoła, gdyż ci spłodzili ich w nagannych okolicznościach" (kanon 10).
- 966 rok to wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce.
"Chrześcijaństwo nie toleruje współistnienia innych religii, wierzeń i bogów. Zrazu spotyka się to ze zdziwieniem tolerancyjnego politeizmu Słowian.
Niszczone są wszelkie oznaki rodzimej wiary. Na miejscach palonych świętych gajów i burzonych świątyń stawiano kościoły, w dniach świąt tradycyjnych wprowadzano święta kościelne, lokalne bóstwa zastępowano kultem świętych. Jak podaje biskup Thietmar: 'W państwie [polskim] lud wymaga pilnowania na podobieństwo bydła, i bata na podobieństwo upartego osła (...) Jeśli stwierdzono więc, że ktoś jadł po ,,Siedemdziesiątnicy'' mięso [wielki post], karano go surowo poprzez wyłamanie zębów. Prawo Boże bowiem świeżo w tym kraju wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów". Do końca osiemnastego wieku proces ten zakończył się wyparciem ze świadomości społecznej całej słowiańskiej tradycji religijnej, która częściowo została zniszczona, a częściowo przeformułowana i wchłonięta do systemu chrześcijańskiego.
1099 roku ma miejsce masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie (w tym ok. 70 000 Saracenów). Kronikarz Rajmund d'Aguilers pisał: "Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych" ("Historia Francorum qui ceperunt Jeruzalem").
Tak postępowali właśnie tacy sami ludzie jak degeneraci z powyższego obrazka. W imię Pana jako jego żołnierze.
I są z tego dumni. Rad z porządnych rzezi na poganach bo przecież bóg ich nienawidzi pogan.
1109 rok to kolejna bitwa o Jerozolimę. Oto relacja naocznego świadka: "Wkrótce wszyscy obrońcy uciekli z murów poprzez miasto, a nasi ścigali ich, pędzili ich przed sobą, zabijając, wyrzynając, aż do świątyni Salomona, gdzie doszło do takiej rzezi, iż nasi brnęli po kostki we krwi... Niebawem krzyżowcy rozbiegli się po całym mieście, przywłaszczając sobie złoto, srebro, konie i muły; plądrowali pełne bogactw domy. Potem zaś, szczęśliwi, płacząc z radości, poszli nasi oddać cześć grobowi naszego Zbawiciela. (...) Pozostali przy życiu Saraceni wywlekali zmarłych z miasta i złożyli ich na stosach, których wysokość dorównywała wysokości domów. Nikt przedtem nie słyszał i nie widział podobnej rzezi wśród pogan".

- 1147 rok. Wyprawa krzyżowa na Słowian (krucjata połabska). Krucjata kończy się fiaskiem ale zapoczątkowuje proces którego efektem staje się eksterminacja i starcie z map tych narodów słowiańskich, które nie poddały się chrystianizacji.
- w 1513 roku papieżem zostaje Leon X, który po objęciu władzy zaapelował mawiał prześmiewczo do swoich "Ileż korzyści przyniosła Nam i naszym ludziom ta bajeczka o Chrystusie, wiadomo."
- 1568 rok. Hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci na trzy miliony Niderlandczyków, którzy - jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach "gezów" - wolą być "raczej Turkami niż papistami". Papież Grzegorz XIII dokonuje rzezi Protestantów!

- w 1572 roku we Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków".
- w 1584 roku Papież Grzegorz XIII w bulii "In coena Domini" zrównuje protestantów (chrześcijan) z piratami i zbrodniarzami, zezwalając katolikom na ich mordowanie.

1648 rok. Na fali katolickiego antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok 200 000 Żydów. Rękami Polaków.
- 1650 rok. W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z "krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona". Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat fizyczny jest bezbożne.

Pierwszy świt po mroku Europy następuje w roku 1791 gdy to Zgromadzenie Narodowe Francji uznało papieża, arystokratów i opornych kapłanów za największych wrogów narodu.
Dwa lata póżniej, Konwent Narodowy Francji uchwalił wniosek skierowany do Komitetu Oświecenia Publicznego 'z propozycją wzniesienia pomnika proboszczowi Janowi Meslier, pierwszemu księdzu, który miał odwagę i siłę przekonania, aby wyrzec się błędów religijnych katolików.

Janowi Meslier po swej śmierci zostawił parafianom dzieło swego życia- testament duchowy, w którym wyznaje całą prawdę o religii, której był funkcjonariuszem. Meslier napisał: "Religia Rzymska w samej swojej istocie jest wrogiem radości i dobrobytu ludzi. Błogosławieni ubodzy! Błogosławieni, którzy płaczą! Błogosławieni są ci, co cierpią! Biada tym, którzy żyją w obfitości i radości! Oto rzadkie odkrycia, głoszone przez ten chrystianizm!"
1855 roku Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił: "Wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga". Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby 'czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić'.
1939 rok Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie, lecz między innymi w krótkich spódnicach pań. Papież popiera Hitlera!!!
Papież Jan XXIII wydaje dokument "Instructio De Modo Procendendi In Causis Sollicitationis" zakazujący ujawniania przypadków pedofilii wśród księży pod groźbą klątwy. Dokument nakazuje skłanianie ofiar do milczenia, także pod groźbą klątwy. Innymi słowy, jeżeli rodzice zgwałconego dziecka chcą ujawnić przestępstwo, wówczas grozi im (oraz dziecku) klątwa i wydalenie z kościoła.

- 20 października 1939 roku Pius XII wyraża poparcie dla hitlerowskiej napaści na Polskę. Papież uznał ją za "walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw,którymi Bóg obdarzył ludzkość."

Na tym zakończmy krótki slajd z historii. Na kosciele katolickim, który od momentu swego narodzenia prześladował i zabijał. O kościele katolickim, który przyczynił sie do każdego rozbioru Polski.
I może jeszcze o papieżu Polaku, który pierwsze coz robił jak zasiadł na tron to beatyfikował okrutnego mordercę jezuitę José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Nie ostatni to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze. Tak samo postąpił z niejakim Kuncewiczem, który mordował i torturował Polaków prawosławnych po Uni Brzeskiej.

Można znacznie więcej. Historia aż dudni zbrodniczością kościoła.
I to robili między innymi tacy ludzie jak panownie z obrazka. Nikt inny. To właśnie ci, którzy cieprią na zaburzenie poznawcze jakim jest religia i kipią nienawiścią wobec wszystkich innych, zgodnie z wolą ich boga.

Oto ich drogowskaz moralny
"Ja dałem rozkaz moim poświęconym; z powodu mego gniewu zwołałem moich wojowników,(...) Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię.(...) Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, i śmiertelnika - droższym niż złoto z Ofiru. (...) Każdy odszukany będzie przebity, każdy złapany polegnie od miecza. Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach, ich domy będą splądrowane, a żony - zgwałcone. Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów, którzy nie cenią sobie srebra ani w złocie się nie kochają. Wszyscy chłopcy będą roztrzaskani, dziewczynki zmiażdżone Nad noworodkami się nie ulitują, ich oko nie przepuści także niemowlętom."

 
Degeneraci z obrazka mówią, że będą wykonywać przydzielone im zadania. Więc będą robić to co wcześniejsi katolicy podjudzani przez swych zwierzchników. Między innymi to:
W Irlandii swego czasu obywatele katolicy' przez dwa miesiące ofiarowują Bogu obywateli protestantów'', grzebiąc ich żywcem, wieszając matki na szubienicach, przywiązując córki matkom do szyi i patrzą, jak one razem oddają ducha, otwierając brzuchy ciężarnych kobiet, aby wyciągnąć na pół ukształtowane dzieci i dać je na pożarcie wieprzom i psom, wkładają sztylet w rękę skrępowanych więźniów i kierują ich ramię w pierś żon, ojców, matek, córek, w mniemaniu, że czynią z nich zbrodniarzy, matkobójców, czy dzieciobójców, że wycinając w pień wszystkich skazują tym samym wszystkich na wieczne potępienie.

 

PS

Kilka dni temu upadł niemal wieczny symbol Kolumba, strącony przez Indian. Świat coraz bardziej występuje przeciw systemowi. Uwarunkowani kulturowo mówią, że system pada ale to nie jest prawda. Ten system był po prostu już systemem upadku.
Za kilka lat czeka nas przełom ale ten przełom nie dokona się bez wielkiej walki ludzi występujących o wolność przeciw ludziom chcącym tkwić w zabobonach i rytuałach; chcącym wciąż tego samego co trwa od wieków. Ale przegrają i o tym mówi między innymi apokalipsa.

 

Całość mojego materiału w linku.
https://www.poganin.eu/antyteizm/sokrates-w-trzech-aktach

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__

Zaloguj się