myśl 60

Święty paweł to twórca chrześcijaństwa i autor jego treści.

Jest autorem największej ilości ksiąg w nowym testamencie.

Treść wynikająca z tych ksiąg jest tak urągająca zdrowej myśli i inteligencji, a nawet samej przyzwoitości, iż u rozumnego człowieka wywołuje konsternację.

Głupi natomiast mlaska kiwając aprobująco głową na znak, że rozumie, chociaż nic zupelnie nie jest w stanie z tego zrozumieć ale przecież nie może się do tego przyznać.

Paweł był odrzutkiem ludzkim

Miał wszystkie choroby jakie wówczas mogły się go czepić. Miał garb, mial krzywy kręgosłup, był impotentem, miał krzywe nogi, mial podagrę, pólpasiec, epilepsję, i wiele innych.

Sam o sobie mówił, że jego bytowanie na ziemi to zemsta poronionego plodu.

Podejrzewa się, że z tego powodu chrześcijaństwo jest tak restrykcyjne wobec spraw cielesnych. Taka zemsta nieudanego miotu, zemsta chorowitej karykatury ludzkiej wobec tego co silne, wzniosle, zdrowe.

To pierwotna obsesja chrześcijaństwa wobec seksu, która rozwijała się w kościele i póżniej. To małośc stworcy tej religii jako niesprawnego czlowieka zatruło ją.

Osobiste nauki pawła oraz jego megalomania dają upust swojego bełkotu w 1 i 2 Liście do Koryntian.

Pomijając absurdalny bełkot i mizoginizm wystarczy pokazać z kim mamy do czynienie.

7 Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja1, lecz każdy otrzymuje własny dar1 od Boga: jeden taki, a drugi taki. :tak mówi paweł, a objaśnienia teologów nam jeszcze wskazują, że to nic innego jak charyzma "jak i ja" - tzn. aby żyli jak Paweł w celibacie czy dziewictwie; "dar" = charyzmat."

 

Sedno nauk chrześcijańskich to nienawiść do tego co naturalne. Do tego co jest sensem natury czyli prokreacji.

Całe chrześcijaństwo występuje przeciw temu. Celibat czy dziewictwo przynosi tylko jeden efekt; brak prokreacji czyli koniec gatunku.

W takim przypadku jakąkolwiek sobie świętość zbudujecie ludzie, jakkolwiek zakłamiecie to nazywając to zbędnie czystością, jakkolwiej oburzycie się na cenienie naszej cielesności wydajecie wyrok na człowieka. Wyrok nie istnienia.

Jednak w  tym miejscu z gorliwością wskażę wam słusznośc praktykowania tych nauk; wszak przestrzegając ich nie możecie się mnożyć.

1 list do koryntian, rozdział 7

71 Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. 2 Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. 3 Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. 4 Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. 5 Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan. 6 To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu

 

3 Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa - Bóg. (1 list do koryntian, rozdział 11)

Drogie Panie, abyście pamiętały tylko o tym, że jesteście najniżej w łańcuchu pokarmowym.

6 Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! 7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. 8 To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. 10 Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów.

 

Nieudatny mężczyzna tworzy treść chrześcijaństwa, wynosząc na piedestał terrorystę jana z gamalii (historycznie), który okrzyknięty zostaje mesjaszem i królem żydowskim i staje się jezusem chrystusem.

Dwa świadectwa resentymentu zostają głownymi postaciami chrześcijaństwa powołując również trzecie moralne dno jakim jest bóg jahwe.

Z calej tej księgi, z calej biblii czyli zarówno ze starego i nowego testementu dudni echem nienawiśc do tego co światłe, wzniosłe, dobre, silne, naturalne, czyste, niezależne, wysokie, nieskalane, wolne.

To zawiść i małość stworzyła tak prześladujące wszystko co naturalne nauki religii chrześcijańskiej.

 

 

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__

Zaloguj się