myśl 4

Poziom debilizmu głowy polskiego kościoła.


Facet, który klęka przed dyktatorem jaki ustanawia wobec niego 613 przepisów prawa, a oprócz tych przepisów tak zwane klątwy. Facet dla którego najwyższy przewinieniem jest blużnierstwo, karane zresztą w doktrynie jaką on propaguje, śmiercią. "13 Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: 14 «Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go. (...)16 Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go." (ksiega kapłańska, rozdział 24)


Więc facet, który żyje cały czas w bojażni bożej bo bogobojność jest najwyższą cnotą i martwi się aby nie złamać ani jednego obostrzenia prawnego z 613 punktów i nie popełnić żadnej czynności mającą przynieść na niego klątwę, mówi mi o wolności.
Człowiek, który żyje według tak zwanego planu bożego, którego codzienność to postępowanie według tak zwanych sprawiedliwych ludzi boga czyli abrahama, izaaka, mojżesza, którzy byli obrzydliwymi degeneratami.
Człowiek, który podlega przepisom mówiącym między innymi o zabiciu kamieniami czlowieka zbierającego chrust w szabas.
Człowiek, któremu przyświecają idee życia apostołów, jacy na ten przykład zabili Ananiasza i Safirę za nie oddanie im całego swego majątku: Dziele Apsotolskie, rozdział 5

1 Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość 2 i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp Apostołów. 3 «Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? 4 Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu». 5 Słysząc te słowa Ananiasz padł martwy.
7 Około trzech godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. 8 «Powiedz mi - zapytał ją Piotr - czy za tyle sprzedaliście ziemię?» «Tak, za tyle» - odpowiedziała. 9 A Piotr do niej: «Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie». 10 A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała.

Taki człowiek mówi mi o wolności. I w ogóle śmie mówić mi o tym co dobre.

To może ja zacznę nauczać o manicure.

 

https://www.poganin.eu/antyteizm/wolna-wola-czyli-nie-mozesz-nic

Zaloguj się