myśl 16

"Chcę odzyskać inteligentny projekt. Chcę odzyskać inne, zawłaszczone słowa.
Odzyskajmy moralność. Przeprojektujmy ją, zamiast dowiadywać się co jest dobre, a co złe z księgi mającej trzy tysiące lat.
Religia zawłaszczyła moralność na tysiąclecia. Odzyskajmy ją i inteligentnie zaprojektujmy. Zamiast dyktatu księży i mułlów, raczej inteligentnie zaprojektujmy nasze życie.
Zaprojektujmy użycie daru przewidywania, którego nie mielibyśmy gdyby mózg ludzki nie wyewoluował.
Zdolność do projektowania to jedna z kluczowych cech naszego gatunku. Istotą projektowania we właściwym jego sensie jest rozważna dalekowzroczność. Tego ewolucja nie potrafi. I to wywołuje istotne nieporozumienia. Ludzie przywykli do tego, że dobór naturalny dał dobre projekty więc uważają, że ewolucja musi umieć sięgać w przyszłość. Na przykład przez podejmowanie działań ku ochronie zanikajacych gatunków.
To się nie zdarzy. To się nie może zdarzyć. Natura nie planuje na przyszłość. To mózg ludzki. Możemy przyglądać się historii, trendom i ekstrapolować je na przyszłość. Możemy przewidywać możliwe scenariusze zagłady naszego gatunku i podejmować kroki by jej zapobiec."


- Richard Dawkins

Zaloguj się